H60102HOl Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/28. 15 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Jurij Likin (cvičící)
doc. MgA. Pavel Tylšar (cvičící)
Garance
doc. Jurij Likin
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvovaný předmět H60102HOz - Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na bakalářské studium předmět rozvíjí interpretační dovednosti studenta směrem k vysoké odbornosti na poli praktického provádění jednotlivých skladeb. Oproti bakalářskému studiu je předmět zaměřen na studium a interpretaci náročných skladeb hobojového repertoáru napříč stylovými obdobími. Cílem studia je také ovládání nástroje a interpretačních rozdílností na takové úrovni, aby student již mohl úspěšně aspirovat na místa v orchestrech a komorních souborech. Součástí výuky předmětu je uspořádání půlrecitálu, popřípadě příprava na interpretační soutěž.
Výstupy z učení
Student zvládá technicky náročné skladby, má vlastní interpretační názor a je schopen samostatné interpretace koncertní literatury různých stylových období. Nadále rozvíjí technické a hudebně výrazové schopnosti s důrazem na čistotu a stylovost hry, krásu tónu a přesvědčivost výrazu uměleckého přednesu.
Osnova
 • Studium je zaměřeno na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu studenta s ohledem na jeho osobitý umělecký potenciál, prohloubení znalostí a dovedností v oblasti techniky hry na hoboj se zaměřením na analýzu a aplikování soudobých světových interpretačních trendů, na reflektování potřeb pracovního trhu a nabídek stakeholderů. Doporučená každodenní intonační a technická cvičení: A. M. R. Barret, H. Brod, A. Giampieri, L. Bleuzet, Ph. Bernold, P. Taffanel a Ph. Gaubert, M. Moyse, G. Passin, M. Schaefendriek. Doporučené etudy : P. Rodé 24 Caprices en formel d´etudes, G. Gillet Études pour l'enseignement supérieur du hautbois, G. Silvestrini 6 Etud.

  Podmínky pro udělení zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek: Příprava a realizace na úrovní koncertního provedení pěti přednesových skladeb/akademický rok pro vystoupení na interpretačních seminářích (dvě skladby v délce 15 min/skladba), semestrálních zkouškách a ročníkovém koncertu (program v délce 30 min.). Celkem 60 min. Doporučeným podílem skladeb barokního období za doprovodu cembala a skladeb za doprovodu klavíru je 1:1 (viz nabídka předmětu Studium repertoáru s cembalem pro studenty oboru Hra na hoboj). Na seminářích a koncertu budou interpretovány rozdílné přednesy. Při semestrálních zkouškách mohou být použity přednesy ze seminářů a koncertu.

  Doporučený repertoár pro magisterské studium. Doporučeným podílem skladeb barokního období za doprovodu cembala a skladeb za doprovodu klavíru je 1:1 (viz nabídka předmětu Studium repertoáru s cembalem pro studenty oboru Hra na hoboj).
  A:
  G. Ph. Telemann 12 Fantazií pro sólový hoboj
  J.S. Bach Partita g moll pro sólový hoboj, BWV 1013
  C. Ph. E Bach Sonáta g moll pro sólový hoboj
  N. Chedeville / A. Vivaldi Sonáta g moll n.6 op. 13 „Il Pastor Fido“, RV58
  F. Couperin Královské koncerty / Concerts Royaux č. 1, 6, 11 (Fuzeau, Musica Rara)
  J.S. Bach Sonáta g moll BWV 1030b, (Barenreiter)
  C. Ph. E. Bach Sonata g moll WQ 135

  B:
  W. A. Mozart Koncert pro hoboj a orchestr C dur, K.314(285d), (Edition Henle)
  J. W. Kalliwoda Concertino F dur, Op. 110
  A. Pasculli Concerto sopra motivi dell’ opera “la Favorita” di Donizetti
  B. Martinů Koncert (new Maurice Bourgue/Guy Porat Edition Max Eschig)
  R. Strauss Koncert

  C:
  A. Jolivet Serenade
  B. Britten Temporal variations, (Boosey&Hawkes)
  A. Dorati Duo concertante (Boosey& Hawkes)
  R. R. Bennett After Syrinx (Novello)
  W. Lutoslawski Epitaph
  P. Haas Suita pro hoboj a klavír
  M. Shinohara Obsession pro hoboj a klavír
  N. Skalkottas Concertino (Margun Music Inc)
  J. Francaix L ´Horologe de Flore (Květinové hodiny)
  H. Tomasi: Evocations (Leduc)
  H. Holliger: Sonáta ( Schott)
  G. Silvestrini: Six Etudes pour Hautbois (Editions du Hautbois), Paris
  A. Dorati: Pět kusů pro hoboj (Boosey& Hawkes)
  L. Berio: Sequenza VII (Universal Edition)

  Kvartet pro hoboj a smyčcové nástroje:
  M. Arnold: Kvartet
  B. Britten: Phantasy Quartet, Op 2 (1932) (Boosey and Hawkes)
  W. A. Mozart: Kvartet F dur K370 (1781) (Barenreiter)


Literatura
  doporučená literatura
 • Goosens, L. - Roxburgh, E.: Oboe. Macdonald and Janes, London 1977.
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Bartolozzi, B.: New souds for woodwind. Oxford Univ. Press, 1982, London
 • Haynes, B.: Music for Oboe 1650-1800. Bibliographie. Rorrest Music, 1994, Berkeley
  neurčeno
 • Schuring, M.,: Oboe Art and Method, New York: Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-19-537458-2
 • Burgess, G. a Haynes, B.: 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, vystupování na veřejných koncertech a seminářích.
Výuka probíhá zejména formou individuálních lekcí a konzultací, přednášek, seminářů, cvičení, projektů, praxí, pracovních a studijních stáží, dílen, semestrální písemné práce.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Navazující předměty
Informace učitele
Podmínky pro udělení zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek: Příprava a realizace na úrovní koncertního provedení pěti přednesových skladeb/akademický rok pro vystoupení na interpretačních seminářích (dvě skladby v délce 15 min/skladba), semestrálních zkouškách a ročníkovém koncertu (program v délce 30 min.). Celkem 60 min. Doporučeným podílem skladeb barokního období za doprovodu cembala a skladeb za doprovodu klavíru je 1:1 (viz nabídka předmětu Studium repertoáru s cembalem pro studenty oboru Hra na hoboj). Na seminářích a koncertu budou interpretovány rozdílné přednesy. Při semestrálních zkouškách mohou být použity přednesy ze seminářů a koncertu.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60102HOl