H60102HOl Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2025
Extent and Intensity
0/2/28. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Jurij Likin (seminar tutor)
doc. MgA. Pavel Tylšar (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Jurij Likin
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvovaný předmět H60102HOz - Hra na nástroj I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Oboe (programme HF, Hdech:N)
Course objectives (in Czech)
V návaznosti na bakalářské studium předmět rozvíjí interpretační dovednosti studenta směrem k vysoké odbornosti na poli praktického provádění jednotlivých skladeb. Oproti bakalářskému studiu je předmět zaměřen na studium a interpretaci náročných skladeb hobojového repertoáru napříč stylovými obdobími. Cílem studia je také ovládání nástroje a interpretačních rozdílností na takové úrovni, aby student již mohl úspěšně aspirovat na místa v orchestrech a komorních souborech. Součástí výuky předmětu je uspořádání půlrecitálu, popřípadě příprava na interpretační soutěž.
Learning outcomes (in Czech)
Student zvládá technicky náročné skladby, má vlastní interpretační názor a je schopen samostatné interpretace koncertní literatury různých stylových období. Nadále rozvíjí technické a hudebně výrazové schopnosti s důrazem na čistotu a stylovost hry, krásu tónu a přesvědčivost výrazu uměleckého přednesu.
Syllabus (in Czech)
 • Studium je zaměřeno na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu studenta s ohledem na jeho osobitý umělecký potenciál, prohloubení znalostí a dovedností v oblasti techniky hry na hoboj se zaměřením na analýzu a aplikování soudobých světových interpretačních trendů, na reflektování potřeb pracovního trhu a nabídek stakeholderů. Doporučená každodenní intonační a technická cvičení: A. M. R. Barret, H. Brod, A. Giampieri, L. Bleuzet, Ph. Bernold, P. Taffanel a Ph. Gaubert, M. Moyse, G. Passin, M. Schaefendriek. Doporučené etudy : P. Rodé 24 Caprices en formel d´etudes, G. Gillet Études pour l'enseignement supérieur du hautbois, G. Silvestrini 6 Etud.

  Podmínky pro udělení zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek: Příprava a realizace na úrovní koncertního provedení pěti přednesových skladeb/akademický rok pro vystoupení na interpretačních seminářích (dvě skladby v délce 15 min/skladba), semestrálních zkouškách a ročníkovém koncertu (program v délce 30 min.). Celkem 60 min. Doporučeným podílem skladeb barokního období za doprovodu cembala a skladeb za doprovodu klavíru je 1:1 (viz nabídka předmětu Studium repertoáru s cembalem pro studenty oboru Hra na hoboj). Na seminářích a koncertu budou interpretovány rozdílné přednesy. Při semestrálních zkouškách mohou být použity přednesy ze seminářů a koncertu.

  Doporučený repertoár pro magisterské studium. Doporučeným podílem skladeb barokního období za doprovodu cembala a skladeb za doprovodu klavíru je 1:1 (viz nabídka předmětu Studium repertoáru s cembalem pro studenty oboru Hra na hoboj).
  A:
  G. Ph. Telemann 12 Fantazií pro sólový hoboj
  J.S. Bach Partita g moll pro sólový hoboj, BWV 1013
  C. Ph. E Bach Sonáta g moll pro sólový hoboj
  N. Chedeville / A. Vivaldi Sonáta g moll n.6 op. 13 „Il Pastor Fido“, RV58
  F. Couperin Královské koncerty / Concerts Royaux č. 1, 6, 11 (Fuzeau, Musica Rara)
  J.S. Bach Sonáta g moll BWV 1030b, (Barenreiter)
  C. Ph. E. Bach Sonata g moll WQ 135

  B:
  W. A. Mozart Koncert pro hoboj a orchestr C dur, K.314(285d), (Edition Henle)
  J. W. Kalliwoda Concertino F dur, Op. 110
  A. Pasculli Concerto sopra motivi dell’ opera “la Favorita” di Donizetti
  B. Martinů Koncert (new Maurice Bourgue/Guy Porat Edition Max Eschig)
  R. Strauss Koncert

  C:
  A. Jolivet Serenade
  B. Britten Temporal variations, (Boosey&Hawkes)
  A. Dorati Duo concertante (Boosey& Hawkes)
  R. R. Bennett After Syrinx (Novello)
  W. Lutoslawski Epitaph
  P. Haas Suita pro hoboj a klavír
  M. Shinohara Obsession pro hoboj a klavír
  N. Skalkottas Concertino (Margun Music Inc)
  J. Francaix L ´Horologe de Flore (Květinové hodiny)
  H. Tomasi: Evocations (Leduc)
  H. Holliger: Sonáta ( Schott)
  G. Silvestrini: Six Etudes pour Hautbois (Editions du Hautbois), Paris
  A. Dorati: Pět kusů pro hoboj (Boosey& Hawkes)
  L. Berio: Sequenza VII (Universal Edition)

  Kvartet pro hoboj a smyčcové nástroje:
  M. Arnold: Kvartet
  B. Britten: Phantasy Quartet, Op 2 (1932) (Boosey and Hawkes)
  W. A. Mozart: Kvartet F dur K370 (1781) (Barenreiter)


Literature
  recommended literature
 • Goosens, L. - Roxburgh, E.: Oboe. Macdonald and Janes, London 1977.
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Bartolozzi, B.: New souds for woodwind. Oxford Univ. Press, 1982, London
 • Haynes, B.: Music for Oboe 1650-1800. Bibliographie. Rorrest Music, 1994, Berkeley
  not specified
 • Schuring, M.,: Oboe Art and Method, New York: Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-19-537458-2
 • Burgess, G. a Haynes, B.: 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
Teaching methods (in Czech)
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, vystupování na veřejných koncertech a seminářích.
Výuka probíhá zejména formou individuálních lekcí a konzultací, přednášek, seminářů, cvičení, projektů, praxí, pracovních a studijních stáží, dílen, semestrální písemné práce.
Assessment methods
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2025, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2025/H60102HOl