H60102HOl Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2017
Rozsah
0/2. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
Jan Hoďánek (přednášející)
MgA. Pavel Tylšar (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60102HOz Hra na nástroj I )
úspěšné ukončení daného předmětu v zimním semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poklačování v přípravě na úrovní koncertního provedení přednesových skladeb různých slohových období (barokní skladba je povinná) pro vystoupení na ročníkovém koncertu, interpretačních seminářích, semestrálních zkouškách. Výběr programu dle programového návrhu pro magisterské studium s ohledem na program absolventského koncertu, zahájení práce na přípravě navrhovaných skladeb. Příprava skladeb pro účast v konkurzech na místa v komorních, operních a symfonických orchestrech (W. A.Mozart Koncert C dur a skladba pro sólový hoboj).
Osnova
 • - Pokračování (individuálně) v technickém zdokonalování výběrem etud a cvičení vyšší obtížnosti (důraz na zdokonalení tónové a prstové techniky).
  - Doporučená každodenní intonační a technická cvičení: A. M. R. Barret, H. Brod, A. Giampieri, L. Bleuzet, Ph. Bernold, P. Taffanel a Ph. Gaubert, M. Moyse, G. Passin, M. Schaefendriek. Interpretace stupnic a akordů v různých variačních obměnách - legato, staccato, intervaly a jejich kombinace (systém stupnicových cvičení, doc. Jurij Likin, JAMU v Brně).
  - Doporučené etudy : P. Rodé 24 Caprices en formel d´etudes, G. Silvestrini 6 Etud.
  Práce na skladbě se skládá z několika fází: a). Preparace - příprava na nácvik skladby. b). Inkubace – dohledávání a sběr myšlenek a nápadů, jakési očekávání uměleckého nápadu – inspirace. c). Iluminace – nalezení řešení, které povede k rychlému nastudování skladby. d). Elaborace - cvičení, technická příprava skladby, praktická každodenní práce na skladbě. e). Verifikace – ověření a hodnocení výkonu. Ověření dostatečné přípravy skladby pomocí nahrávky (samostatná analýza), konzultace s pedagogem při hodinách, rozbor vystoupení na koncertech a seminářích. f). Koncertní provedení skladby.
  Doporučený repertoár pro magisterské studium:
  A:
  G. Ph. Telemann: 12 Fantazií pro sólový hoboj
  J.S. Bach: Partita g moll pro sólový hoboj, BWV 1013
  C. Ph. E Bach: Sonáta g moll pro sólový hoboj
  N. Chedeville / A. Vivaldi: Sonáta g moll n.6 op. 13 „Il Pastor Fido“, RV58
  C. Ph. E. Bach: Sonata g moll WQ 135
  F. Couperin: Královské koncerty / Concerts Royaux č. 1, 6, 11 (Fuzeau, Musica Rara)
  J.S. Bach: Sonáta g moll BWV 1030b, (Barenreiter)
  B:
  W. A. Mozart: Koncert pro hoboj a orchestr C dur, K.314(285d), (Edition Henle)
  J. W. Kalliwoda: Concertino F dur, Op. 110
  A. Pasculli: Concerto sopra motivi dell’ opera “la Favorita” di Donizetti
  B. Martinů: Koncert (new Maurice Bourgue/Guy Porat Edition Max Eschig)
  R. Strauss: Koncert
  C:
  A. Jolivet: Serenade
  B. Britten: Temporal variations, (Boosey&Hawkes)
  A. Dorati: Duo concertante (Boosey& Hawkes)
  R. R. Bennett: After Syrinx (Novello)
  W. Lutoslawski: Epitaph
  P. Haas: Suita pro hoboj a klavír
  M. Shinohara: Obsession pro hoboj a klavír
  N. Skalkottas: Concertino (Margun Music Inc)
  J. Francaix: L ´Horologe de Flore (Květinové hodiny)
  G. Silvestrini: Six Etudes pour Hautbois (Editions du Hautbois), Paris
  A. Dorati: Pět kusů pro hoboj (Boosey& Hawkes)
  H. Tomasi: Evocations (Leduc)
  H. Holliger: Sonáta ( Schott)
  L. Berio: Sequenza VII (Universal Edition)
  Kvartet s hobojem:
  M. Arnold: Kvartet
  B. Britten: Phantasy Quartet, Op 2 (1932) (Boosey and Hawkes)
  W.A. Mozart: Kvartet F dur K370 (1781) (Barenreiter)
Literatura
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : Oboe. Macdonald and Janes, London 1977. info
 • Quantz, J.J. : Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980. info
 • Suchý, F. : Literatura hoboje, rukopis. 1964. info
Výukové metody
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.