DIFA DESIGN Světelný design
Název anglicky: Lighting Design
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: DIFA Sce_Sd:N Scénografie

Úvodní informace / Pokyny

Cílem studia je v reakci na poptávku praxe připravit odborníky v oblasti světelného designu a projekcí, kteří jsou samostatně činnými umělci s hlubokými znalostmi světelných technologií a technik s výrazným přesahem do scénografie, disponující širokou škálou vědomostí (historie divadla, dramaturgie), které dokáží tvůrčím způsobem aplikovat zejména v oblasti divadelní tvorby

Absolventi se uplatní v divadlech a kulturních institucích všech typů v České republice i zahraničí, při divadelních a

paradivadelních projektech, kulturních projektech a v agenturách zabývajících se realizací kulturních pořadů, na domácích i mezinárodních divadelních a hudebních festivalech, v televizi, filmovém průmyslu,

architektuře, výstavnictví apod. Absolvent může založit a vést vlastní studio světelného designu. Získané znalosti a dovednosti umožní absolventům oboru světelný design i uplatnění v jiných příbuzných

tvůrčích disciplínách jako např. architektonické svícení, návrhy osvětlení výstav, filmové a televizní svícení, světelný design v zábavním průmyslu (koncerty populární hudby, události a show) a samostatná výtvarná činnost.
 


Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.
 Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121477
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSCZ509Světelný koncept M. Jiráskovázk 1/1/22 1-
DIFA:DSDZ400From Page to Stage P. Beranovákz 2/0/22 1-
DIFA:DSDZ401Estetika a filosofie světla I P. Beranovázk 2/2/23 1-
DIFA:DSDZY01Praktický projekt v divadle -z 0/0/84 1P
DIFA:DSDZY02Proseminář k diplomové práci -z 2/0/22 1P
DIFA:DSDZ405Dějiny moderní scénografie I J. Prekovázk 2/0/22 1Z
DIFA:DSDZY03Reflexe současné scénografie M. Jiráskováz 1/1/22 1Z
DIFA:DSDZY04Kurz profesní připravenosti P. Vodičkováz 24/0/01 1-
DIFA:DSDZY05Kontrolní systémy -kz 0/2/22 1-
DIFA:DSDZY08Analýza scénického projektu I -z 0/2/22 1-
DIFA:DSDZY10Nové technologie a materiály -z 2/0/21 1-
DIFA:DSDZY11Světlo mimo divadelní kontext I -z 2/0/01 1-
DIFA:DSDZY13Light Art -z 1/1/01 1-
DIFA:DSDZY14Interaktivní prostředí -z 0/2/01 1-
26 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSCL509Světelný koncept M. Jiráskovázk 1/1/22 2-
DIFA:DSDL401Estetika a filosofie světla I P. Beranovázk 2/2/23 2-
DIFA:DSDL403Konektivita P. Beranováz 1/1/22 2-
DIFA:DSDLY02Proseminář k diplomové práci -z 2/0/22 2P
DIFA:DSDL405Dějiny moderní scénografie I J. Prekovázk 2/0/22 2Z
DIFA:DSDLY03Reflexe současné scénografie M. Jiráskováz 1/1/22 2Z
DIFA:DSDLY05Kontrolní systémy -kz 0/2/22 2-
DIFA:DSDLY10Nové technologie a materiály -z 2/0/21 2-
DIFA:DSDLY11Světlo mimo divadelní kontext II -z 2/0/22 2-
DIFA:DSDLY13Light Art -z 1/1/43 2-
DIFA:DSDLY15Světelný design v tanečním a fyzickém divadle -z 0/2/01 2-
22 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSDZ502Dějiny moderní scénografie II J. Prekovázk 2/0/22 3Z
DIFA:DSDZ506Magisterská diplomová práce M. Jiráskováz 0/0/84 3Z
DIFA:DSDZ507Seminář k diplomové práci M. Jiráskováz 2/0/62 3Z
DIFA:DSDZ516Estetika a filozofie světla II P. Beranovázk 2/2/23 3-
DIFA:DSDZY06Kreativní programování -kz 0/2/22 3-
DIFA:DSDZY07Kreativní video -kz 1/1/22 3-
DIFA:DSDZY09Analýza scénického projektu II -z 0/2/22 3-
DIFA:DSDZY12Světlo mimo divadelní kontext III -z 2/0/22 3-
19 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSDL502Dějiny moderní scénografie II J. Prekovázk 2/0/22 4Z
DIFA:DSDL506Magisterská diplomová práce M. Jiráskováz 0/0/3216 4Z
DIFA:DSDL507Seminář k diplomové práci M. Jiráskováz 2/0/62 4Z
DIFA:DSDL508Absolventský výkon M. Jiráskováz 0/0/88 4P
DIFA:DSDLY01Praktický projekt v divadle -z 0/0/84 4P
DIFA:DSDLY07Kreativní video -kz 1/1/22 4-
DIFA:DSDLY12Světlo mimo divadelní kontext IV -z 2/0/01 4-
35 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX01Dějiny světového divadla I V. Cejpekzk 2/0/43 1-
DIFA:DAAZX03Dějiny světového divadla III P. Trtílekzk 2/0/43 3-
DIFA:DAAZX29Multimediální zpracování projektů T. Grunaz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX32Angličtina J. Glombíčkovákz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX82Obraz a hudba K. Bláhováz 2/0/01 3-
DIFA:DAAZX95Scénická hudba H. Kovaříkováz 2/0/01 1-
DIFA:DSCZ103Kresba, malba I M. Jiráskovákz 0/4/02 1-
DIFA:DSCZ105Technické kreslení I M. Jiráskovákz 0/2/01 1-
DIFA:DSCZ205Technické kreslení II M. Jiráskovákz 0/2/01 3-
DIFA:DSCZ208Dějiny architektury I I. Boháčzk 2/0/22 1-
DIFA:DSCZ211Audiovizuální projekt M. Jiráskováz 1/1/11 1-
DIFA:DSCZ308Dějiny architektury II J. Hrabeczk 2/0/22 3-
DIFA:DSDZ410Počítačová grafika P. Beranováz 0/2/22 1-
DIFA:DSDZ4113D grafika P. Beranováz 0/2/22 3-
DIFA:DSDZ412Výtvarné umění moderny a postmoderny P. Beranovázk 1/1/22 1-
DIFA:DSDZX02Pracovní stáž M. Jiráskováz 0/0/42 1-
29 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX02Dějiny světového divadla II V. Cejpekzk 2/0/43 2-
DIFA:DAALX04Dějiny světového divadla IV P. Trtílekzk 2/0/43 4-
DIFA:DAALX29Multimediální zpracování projektů T. Grunaz 0/2/22 2-
DIFA:DAALX32Angličtina J. Glombíčkovázk 0/2/22 2-
DIFA:DAALX83Architektonický prostor P. Beranováz 0/2/01 2-
DIFA:DAALX95Scénická hudba H. Kovaříkováz 2/0/01 2-
DIFA:DSCL105Technické kreslení I M. Jiráskovákz 0/2/01 2-
DIFA:DSCL205Technické kreslení II M. Jiráskovákz 0/2/01 4-
DIFA:DSCL208Dějiny architektury I I. Boháčzk 2/0/22 2-
DIFA:DSCL211Audiovizuální projekt M. Jiráskováz 1/1/11 2-
DIFA:DSCL308Dějiny architektury II J. Hrabeczk 2/0/22 4-
DIFA:DSDL410Počítačová grafika P. Beranováz 0/2/22 2-
DIFA:DSDL412Výtvarné umění moderny a postmoderny P. Beranovázk 1/1/22 2-
DIFA:DSDLX02Pracovní stáž M. Jiráskováz 0/0/42 2-
DIFA:DSDLY16Independent activities/prezentace -z 0/2/01 --
26 kreditů