DIFA VDN Divadlo a výchova pro Neslyšící
Název anglicky: Theatre and Education for the Deaf
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: DIFA Div_vych:N Divadlo a výchova

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121477
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSDZY04Kurz profesní připravenosti P. Vodičkováz 24/0/01 1Z
DIFA:DVDZ401Divadlo ve výchově Neslyšících V. Broulíkovázk 1/1/22 1-
DIFA:DVDZ402Dramaturgická příprava inscenace V. Broulíkováz 1/1/22 1-
DIFA:DVDZ403Surdopedie I V. Broulíkovázk 2/0/22 1-
DIFA:DVDZ405Dějiny českého divadla Neslyšících V. Broulíkovázk 1/1/22 1-
DIFA:DVDZ406Reflexe a výzkum V. Broulíkováz 0/2/22 1-
DIFA:DVDZ407Rozvíjení výtvarné a komunikační kreativity V. Broulíkovákz 0/2/22 1-
DIFA:DVDZ409Jevištní znakový jazyk V. Broulíkovázk 1/2/12 1-
DIFA:DVDZ410Pohybové divadlo V. Broulíkováz 0/2/22 1-
DIFA:DVDZ411Umělecké tlumočení do znakového jazyka V. Broulíkováz 3/0/0 1 týden dílna.1 1-
DIFA:DVDZ412Seminář k praxi IV V. Broulíkováz 0/2/0 1 týden dílna.1 1-
DIFA:DVDZ414Divadelní přehlídky V. Broulíkováz 0/32/0 4 dny.1 1-
DIFA:DVDZX02Multimediální zpracování projektu V. Broulíkováz 0/2/22 1-
DIFA:DVDZY07Praxe IV V. Broulíkováz 0/0/42 1P
DIFA:DVDZY09Režijně dramaturgický seminář I V. Broulíkováz 0/4/12 1Z
DIFA:DVDZY10Ročníkový projekt I V. Broulíkováz 0/0/63 1P
DIFA:DVDZY12Seminář k praxi IV V. Broulíkováz 0/2/01 1Z
30 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDVL502Seminář k diplomové práci I V. Broulíkováz 0/2/11 2Z
DIFA:DDVL504Seminář k magisterskému absolventskému výkonu II V. Broulíkováz 0/2/11 2Z
DIFA:DVDL401Divadlo ve výchově Neslyšících V. Broulíkovázk 1/1/22 2-
DIFA:DVDL402Dramaturgická příprava inscenace V. Broulíkováz 1/1/22 2-
DIFA:DVDL403Surdopedie I V. Broulíkovázk 2/0/22 2-
DIFA:DVDL405Dějiny českého divadla Neslyšících V. Broulíkovázk 1/1/22 2-
DIFA:DVDL406Reflexe a výzkum V. Broulíkováz 0/2/22 2-
DIFA:DVDL407Rozvíjení výtvarné a komunikační kreativity V. Broulíkovákz 0/2/22 2-
DIFA:DVDL409Jevištní znakový jazyk V. Broulíkovázk 1/2/12 2-
DIFA:DVDL410Pohybové divadlo V. Broulíkováz 0/2/22 2-
DIFA:DVDL414Divadelní přehlídky V. Broulíkováz 0/32/0 4 dny.1 2-
DIFA:DVDLX02Multimediální zpracování projektu V. Broulíkováz 0/2/22 2-
DIFA:DVDLY07Praxe IV V. Broulíkováz 0/0/42 2P
DIFA:DVDLY09Režijně - dramaturgický seminář V. Broulíkováz 0/4/12 2Z
DIFA:DVDLY10Ročníkový projekt I V. Broulíkováz 0/0/63 2P
DIFA:DVDLY12Seminář k praxi IV V. Broulíkováz 0/2/01 2Z
29 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDVZ501Diplomová práce V. Broulíkováz 0/0/126 3Z
DIFA:DDVZ502Seminář k diplomové práci II V. Broulíkováz 0/2/11 3Z
DIFA:DDVZ503Magisterský absolventský výkon V. Broulíkováz 0/0/84 3P
DIFA:DDVZ504Seminář k magisterskému absolventskému výkonu II V. Broulíkováz 0/2/11 3Z
DIFA:DVDZ503Surdopedie II V. Broulíkovázk 1/1/22 3-
DIFA:DVDZ511Psychologie dětského diváka V. Broulíkováz 1/1/22 3-
DIFA:DVDZY01Divadlo specifických divadelních skupin V. Broulíkovákz 1/1/22 3-
DIFA:DVDZY02Vhled do dramaterapie V. Broulíkovázk 1/1/22 3-
DIFA:DVDZY08Praxe V V. Broulíkováz 0/0/42 3P
DIFA:DVDZY11Ročníkový projekt II V. Broulíkováz 0/0/63 3P
DIFA:DVDZY13Seminář k praxi V V. Broulíkováz 0/2/01 3Z
26 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDVL501Diplomová práce V. Broulíkováz 0/0/2814 4Z
DIFA:DDVL503Magisterský absolventský výkon V. Broulíkováz 0/0/147 4P
DIFA:DVDL503Surdopedie II V. Broulíkovázk 1/1/22 4-
DIFA:DVDL511Psychologie dětského diváka V. Broulíkováz 1/1/22 4-
DIFA:DVDLY01Divadlo specifických divadelních skupin V. Broulíkovákz 1/1/22 4-
DIFA:DVDLY02Vhled do dramaterapie V. Broulíkovázk 1/1/22 4-
DIFA:DVDLY08Praxe V V. Broulíkováz 0/0/42 4P
DIFA:DVDLY11Ročníkový projekt II V. Broulíkovákz 0/0/63 4P
DIFA:DVDLY13Seminář k praxi V V. Broulíkováz 0/2/01 4Z
35 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX32Angličtina J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX33Němčina J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX34Francouzština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX35Španělština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX36Ruština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DDVZX01Sborový zpěv K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX02Sólový zpěv K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX03Divadelní soubor S. Mackováz 0/6/03 --
DIFA:DDVZX04Přednes, individuální herecký výstup S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX05Interpretační seminář S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX08Zapojení v dílnách, seminářích, přehlídkách S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVZX09Vlastní praxe S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVZX20Projekty práce s publikem S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVZX21Organizace a realizace divadelní přehlídky S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVZX22Organizace a realizace recitační přehlídky S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DTDZX01Pohybová složka divadelní inscenace H. Halberstadtkz 10/5/353 --
27 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX32Angličtina J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX33Němčina J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX34Francouzština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX35Španělština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX36Ruština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX46Salon původní tvorby S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DAALX54Podpora festivalu Sítko – 2 dny S. Mackováz 16/0/0 2 dny.1 --
DIFA:DDMLY04Kurz studijní připravenosti D. Strnadz 0/0/11 --
DIFA:DDVLX01Sborový zpěv K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX02Sólový zpěv K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX03Divadelní soubor S. Mackováz 0/6/03 --
DIFA:DDVLX04Přednes, individuální herecký výstup S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX05Interpretační seminář S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVLX08Zapojení v dílnách, seminářích, přehlídkách S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX09Vlastní praxe S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVLX18Divadelní projekt - krajina, místo, historie S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX20Projekty práce s publikem S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVLX21Organizace a realizace divadelní přehlídky S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVLX22Organizace a realizace recitační přehlídky S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DTDLX01Pohybová složka divadelní inscenace H. Halberstadtkz 10/5/353 --
34 kreditů