Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. B. A. Wiedermann a Husův sbor na pražských Vinohradech. In Mezinárodní konference HF JAMU 2023, Brno. 2023.
  2. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann – „nejdokonalejší ovládatel nádherného nástroje“. In Týden vědy AV ČR. 2023.
  3. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bohatýr varhan Bedřich Antonín Wiedermann. Portrét novodobého varhanního virtuosa. In Bohatýr varhan Bedřich Antonín Wiedermann. Portrét novodobého varhanního virtuosa. Český rozhlas 3 - Vltava, 2023. Akademie.
  4. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Making catalogue of works by organist Bedřich Antonín Wiedermann. In 2023 IAML Congress, Cambridge, United Kingdom. 2023.
  5. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Varhaník Bedřich Antonín Wiedermann za druhé světové války. Muzikologické fórum. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2023, roč. 12, č. 1, s. 19-30. ISSN 1805-3866.
  6. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Varhanní tvorba Bedřicha Antonína Wiedermanna. In Konference PROVARHANY, 8. ročník, Praha - HAMU. 2023.

  2022

  1. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Alessandro Poglietti na Moravě. Musicologica olomucensia. 2022, roč. 2022, č. 2, s. 53-70. ISSN 2787-9186.
  2. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Life and works of the organist Bedřich Antonín Wiedermann: sources and published documents. In 2022 IAML Congress, Prague, Czech Republic. 2022.
  3. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana a Michal SCHUSTER. Varhaník Bedřich Antonín Wiedermann a Malá Haná. In Popularizační přednáška; pořadatel Město Velké Opatovice. 2022.
  4. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Varhaník Wiedermann jako tvůrce a interpret scénické hudby: Ortnerův Řezbář Vít Stoss v Praze roku 1943. Muzikologické fórum. 2022, roč. 11, č. 1, s. 42-56. ISSN 1805-3866.

  2021

  1. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann. Radio Proglas, 2021.
  2. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann Variace a fuga na moravskou národní píseň z doby Napoleonovy: historie – souvislosti – hodnocení. Muzikologické fórum. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2021, X., 1-2, s. 99-109. ISSN 1805-3866.
  3. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bohatýr varhan Bedřich Antonín Wiedermann. In Časopis Harmonie. http://www.muzikus.cz/homepage/, 2021, s. 29-33. ISSN 1210-8081.
  4. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Misattributed and Uncertainly Ascribed Eighteenth-Century Organ Pieces in the Czech Lands. In International scholarly conference Authentic, Fake or Mistaken Identity? Creation, Recreation, Deception and Forgery in Music. 2021.
  5. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Varhaník Bedřich Antonín Wiedermann a Brno. In Mezinárodní konference Hudební fakulty JAMU – JAMUsica 2021. 2021.
  6. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Varhaník Bedřich Antonín Wiedermann a lidová píseň. In David Kozel, Karl Steinmetz. Janáčkiana 2020. Sborník z 35. ročníku mezinárodní online muzikologické konference. Ostrava: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, 2021, s. 71-77. ISBN 978-80-7599-249-9.
  7. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Varhaník Wiedermann jako tvůrce a interpret scénické hudby: Ortnerův Řezbář Vít Stoss v Městských divadlech pražských roku 1943. In Výroční konference ČSHV 2021 - Hudba a divadlo – instituce, žánry, osobnosti, interpretace. 2021.

  2020

  1. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Anglikánská hudba v průběhu staletí. Rádio Proglas, 2020.
  2. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann : pioneer of the organ as a concert instrument. Musicologica Brunensia. 2020, roč. 55, č. 1, s. 5-14. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2020-1-1.
  3. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann Variace a fuga na moravskou národní píseň z doby Napoleonovy: historie – analýza – hodnocení. In Mezinárodní výroční konferenci 2020 České společnosti pro hudební vědu. 2020.
  4. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Franz Xaver Richter a jeho oratorium La deposizione dalla Croce Gesù Cristo. Český rozhlas 3 - stanice Vltava, 2020.
  5. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. The Organ Compositions of Bedřich Antonín Wiedermann. Muzikološki zbornik /Musicological annual. 2020, LVI, č. 1, s. 59-78. ISSN 0580-373X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4312/mz.56.1.59-78.
  6. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Varhaník Bedřich Antonín Wiedermann a lidová píseň. In Konference Janáčkiana 2020. 2020.

  2019

  1. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann – nejvýznamnější pedagog varhanní hry v meziválečné době. Muzikologické fórum. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2019, VIII, 1-2, s. 110-116. ISSN 1805-3866.
  2. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann, učitel Moyzese a Cikkera. In Edita Bugalová. Malé osobnosti veľkých dejín – Veľké osobnosti malých dejín V: Príspevky k hudobnej regionalistike. 1. vydání. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum, 2019, s. 50-56. ISBN 978-80-8060-467-7.
  3. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Tance v hudbě 17. a 18. století. In Smyčcové soboty, Konzervatoř Brno. 2019.
  4. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Varhanní tvorba B. A. Wiedermanna. In Mezinárodní konference Hudební fakulty JAMUsica. 2019.

  2018

  1. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Art or Gebrauchsmusik – the Ordinary of the Mass in Central European music in the second half of the 17th century. In 18th Biennial International Conference on Baroque Music. 2018.
  2. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann – nejvýznamnější pedagog varhanní hry v meziválečné době. In Výroční konference ČSHV 2018 - Rok 1918 jako mezník ve vývoji hudební kultury střední Evropy. 2018.
  3. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann – průkopník varhan jako koncertního nástroje. In Mezinárodní hudebněvědné kolokvium Hudební kultura samostatného Československa (1918–1939) / Hudební kultura nového státu. 2018.
  4. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Bedřich Antonín Wiedermann, varhanní učitel Moyzese a Suchoně. In MALÉ OSOBNOSTI VEĽKÝCH DEJÍN - VEĽKÉ OSOBNOSTI MALÝCH DEJÍN IV. 2018.
  5. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Styly evropské hudby v 17. a 18. století. In Seminář NIDV Hra na varhany číslo programu: Y61-07-15-181 akreditace č. j. : MSMT-17757/2014-1-551. 2018.
  6. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Varhaník František Michálek a jeho mnohostranná umělecká činnost. In Edita Bugalová. Malé osobnosti veľkých dejin – veľké osobnosti malých dejin: Príspevky k hudebnej regionalistike. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia – Slovenské národné múzeum-Hudebné múzeum, 2018, s. 246-257. ISBN 978-80-8060-445-5.

  2017

  1. BÁRTOVÁ, Jindra, Monika HOLÁ, Petr LYKO, Jana MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Sofija ČOLOVIČ, Martina FARANA, Radmila ŠABACKÁ MARZYOVÁ, Alena STROJILOVÁ, Vojtěch DLASK, Jan DOBIÁŠ, Michal KOŠUT, František VESELKA a Milena DRATVOVÁ. Osobnosti Hudební fakulty JAMU. Blansko: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2017, 199 s. ISBN 978-80-7460-120-0.

  2016

  1. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. členka odborné komise pro oblast hudba. členka odborné komise pro oblast hudba na Odboru kultury Magistrátu města Brna, 2016 - 2019.
  2. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Fugue as the main musical organ form of the Czech lands in the context of organ music in Central Europe. In 17th Biennial International Conference on Baroque Music. 2016.

  2015

  1. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Přehled skladatelů varhanní hudby. 1. vydání. Brno, 2015, 229 s. ISBN 978-80-7460-089-0.

  2014

  1. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Fenomén autenticity v hnutí staré hudby. Muzikologické fórum. Praha, 2014, II, 1-2/2014, s. 70-77, 70-77. ISSN 1805-3866.
  2. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. The Sacred and the Profane in the Organ Music of the Czech Lands in the 19th and 20th Centuries. Muzikološki zbornik /Musicological annual. 2014, L, č. 2, s. 293-298. ISSN 0580-373X.

  2011

  1. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Hudba v mešní liturgii 17. století – hudební divadlo pro lid? In kolektiv autorů. Náboženské divadlo v raném novověku. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2011, s. 123-129. ISBN 978-80-7405-156-2.

  2009

  1. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Hudební sbírky. Registr interkulturních procesů. Zpráva o interkulturních badatelských projektech. Německá hudební kultura ve východní Evropě. Hudební věda. Praha: Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky,, 2009. ISSN 0018-7003.

  2008

  1. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. členka dramaturgické rady Mezinárodního hudebního festivalu Brno. dramaturgická rada Mezinárodního hudebního festivalu Brno, 2008 - 2011.

  2006

  1. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Z andělských kůrů přes císařský dvůr pod tureckou šavli. Opus musicum. 2006, roč. 38, č. 5, s. 30-33. ISSN 0862-8505.

  2005

  1. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Jan Křtitel Vaňhal: True patriot and Zealous Christian. Czech music. 2005, roč. 2005, č. 1, s. 6-8. ISSN 1211-0264.

  2004

  1. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Jan Křtitel Vaňhal a jeho vídeňská Preambula (1815). Opus musicum. 2004, roč. 36, č. 6, s. 39-41. ISSN 0862-8505.

  2003

  1. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. VAŇHAL, Jan Křtitel. Præambula pro varhany. Opava: Artthon, 2003, 33 s. ISBN M-9004000-3-1.

  2002

  1. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. členka direktoria Mezinárodního hudebního festivalu Brno. direktorium Mezinárodního hudebního festivalu Brno, 2002 - 2008.
  2. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. členka odborné komise pro vážnou hudbu. Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury ČR, 2002 - 2004.
  3. MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Praeambula, a recently discovered collection of pieces by Jan Křtitel Vaňhal, in the context of organ music in the beginning of 19th century. In Haydnovy hudební slavnosti. 2002.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2024 15:51