Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Brňané bronzoví i oceloví. In LŠSS FF MUNI 2023. 2023.
  2. HORÁČKOVÁ, Květoslava a Radek HORÁČEK. Es geht nicht nur um die Illustration. In 14. Bohemicum Dresdense. 2023.

  2022

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Katedra cizích jazyků na Hudební fakultě JAMU. CASALC Review. Brno: Masaykova univerzita, roč. 12, 2/12, s. 201-203. ISSN 1804-9435. 2022.
  2. HORÁČEK, Radek a Květoslava HORÁČKOVÁ. Setkání Mozarta s Janáčkem v Brně jedenadvacátého století. In Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 42-49. Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0059-2. 2022.
  3. HORÁČEK, Radek a Květoslava HORÁČKOVÁ. Setkání Mozarta s Janáčkem v Brně jedenadvacátého století. 2022.

  2021

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Václav Havel jako inspirace ve výtvarném umění. In Holger Kuße, Šárka Atzenbeck. As an artist and politician, Václav Havel was interested in the visual arts. In the text he is presented as a person who inspires, initiates, creates and collects art. This is a unique look at the Czech president from his lesser-known side. Berlin: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften Berlin 2021. s. 165-172. Specimina philologiae Slavicae 205, 2021. ISBN 978-3-631-86035-9. doi:10.3726/b18603. 2021.

  2020

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Lingvistka a překladatelka Eva Horová. In Jindřiška Bártová. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Osobnosti Hudební fakulty JAMU II. 1. vyd. Brno: JAMU. s. 139 -147. ISBN 978-80-7460-176-7. 2020.
  2. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät (A2 - B1), Geschichte und Gegenwart, Neufassung. 2020. vyd. Brno: Nakladatelství JAMU. 178 s. ISBN 978-80-7460-175-0. 2020.

  2019

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Übungsbuch Deutsch für Musiker A1-A2. Brno: Nakladatelství JAMU. ISBN 978-80-7460-156-9. 2019.
  2. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Václav Havel als Inspitarion in der bildenden Kunst. In 11. Bohemicum Dresdense; Václav Havel: Sprache und Diskurs. Technische Universität Dresden, Deutschland. 2019.

  2018

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Elektronická cvičebnice německé hudební terminologie a gramatiky. Brno: JAMU, 2018.
  2. HORÁČKOVÁ, Květoslava, Iveta NOVOTNÁ a Jiří ZAHRÁDKA. Leoš Janáček. K 90. výročí úmrtí skladatele. Český rozhlas Vltava, 2018.
  3. HORÁČKOVÁ, Květoslava a Radek HORÁČEK. Znáte brněnské sochy? In Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemnistických) studií. Brno: Masarykova univerzita. s. 68-74. ISBN 978-80-210-8962-4. 2018.

  2017

  1. BÁRTOVÁ, Jindra a Květoslava HORÁČKOVÁ. Divadlo vytvořené hudbou : Janáčkovské inscenace režiséra Václava Věžníka. In Acta musicologica et theatrologica. První vydání. Brno: JAMU. s. 108-129. Acta musicologica et theatrologica, 21. ISBN 978-80-7460-102-6. 2017.
  2. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Max Brod jako upravovatel Leoše Janáčka. In prof. Karel Steinmetz David Kozel a kol. Janáčkiana 2016 sborník z 33. ročníku muzikologické konference Janáčkiana. 2017. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. s. 23-29. ISBN 978-80-7464-920-2. 2017.
  3. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Max Brod jako upravovatel Leoše Janáčka. In Janáčkiana 33. ročník muzikologické konference Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7464-920-2. 2017.
  4. HORÁČKOVÁ, Květoslava a Radek HORÁČEK. Přednášky a besedy z jubilejního 50. ročníku Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita. s. 68-79. ISBN 978-80-210-8567-1. 2017.

  2013

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Posudek na habilitační práci Otomara Kvěcha SLOVO A HUDBA. HAMU. 2013 - 2013.

  2012

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Mozart v Brně. Opus musicum. roč. 44/2012, č. 2, 6 s. ISSN 0862-8505. 2012.

  2011

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Janáčkovské hudební druhotvary. Opus musicum. roč. 2011, č. 1, 4 s. ISSN 0862-8505. 2011.
  2. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Partitury - prostor pro fantazii. Opus musicum. roč. 2011, č. 5, 2 s. ISSN 0862-8505. 2011.
  3. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät. Brno: JAMU. 171 s. ISBN 978-80-86928-90-6. 2011.

  2010

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Leoš Janáček und sein Übersetzer. In Bohemicum Dresdense: Beiträge zur Didaktik, Sprachentwicklung und Übersetzung des Tschechischen,. München: Sagner. 8 s. ISBN 978-3-86688-099-3. 2010.
  2. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Mahler-Maler. Opus musicum. roč. 42/2010, č. 3, 4 s. ISSN 0862-8505. 2010.

  2009

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Brodovy překlady oper Leoše Janáčka ? rozpory a otazníky. In Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.Labem. 8 s. ISBN 978-80-7414-076-1. 2009.
  2. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Bijlana Manolova POEZIE JANA SKÁCELA Z POHLEDU KOGNITIVNÍ VĚDY. Ústav české literatury FF MU. 2009 - 2009.

  2008

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. 3. Bohemicum Dresdense 2008. In 3. Bohemicum Dresdense 2008. 2008.

  2007

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda. In Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda. brno: JAMU. 196 s. ISBN 978-80-86928-28-9. 2007.
  2. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Max Brod jako překladatel vokálního díla Leoše Janáčka. In Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Brno: Masarykova univerzita. 5 s. ISBN 978-80-210-4324-4. 2007.

  2005

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Töne, hinter Worten versteckt. In Hinter der Fassade. Wien: Verlag für Literatur und Sprachwissenschaft Wien. 8 s. ISBN 3-7069-0259-1. 2005.

  2003

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava a Wolfgang SPITZBARDT. Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät. Brno: Janáčkova akademie múzických umění. ISBN 80-85429-86-1. 2003.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 4. 2024 21:13