Information System JAMU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2023

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Brňané bronzoví i oceloví (Bronze and steel citizens of Brno). In LŠSS FF MUNI 2023. 2023.
  2. HORÁČKOVÁ, Květoslava and Radek HORÁČEK. Es geht nicht nur um die Illustration (It's not just an illustration). In 14. Bohemicum Dresdense. 2023.

  2022

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Katedra cizích jazyků na Hudební fakultě JAMU (Department of Foreign Languages, Faculty of Music, JAMU). CASALC Review. Brno: Masaykova univerzita, 2022, vol. 12, 2/12, p. 201-203. ISSN 1804-9435.
  2. HORÁČEK, Radek and Květoslava HORÁČKOVÁ. Setkání Mozarta s Janáčkem v Brně jedenadvacátého století (Mozart meets Janáček in twenty-first century Brno). In Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022, p. 42-49. Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0059-2.
  3. HORÁČEK, Radek and Květoslava HORÁČKOVÁ. Setkání Mozarta s Janáčkem v Brně jedenadvacátého století (Mozart meets Janáček in twenty-first century Brno). 2022.

  2021

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Václav Havel jako inspirace ve výtvarném umění (Václav Havel as an inspiration in visual art). In Holger Kuße, Šárka Atzenbeck. As an artist and politician, Václav Havel was interested in the visual arts. In the text he is presented as a person who inspires, initiates, creates and collects art. This is a unique look at the Czech president from his lesser-known side. Berlin: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften Berlin 2021, 2021, p. 165-172. Specimina philologiae Slavicae 205, 2021. ISBN 978-3-631-86035-9. Available from: https://dx.doi.org/10.3726/b18603.

  2020

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Lingvistka a překladatelka Eva Horová (Linguist and translator Eva Horová). In Jindřiška Bártová. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Osobnosti Hudební fakulty JAMU II. 1st ed. Brno: JAMU, 2020, p. 139 -147. ISBN 978-80-7460-176-7.
  2. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät (A2 - B1), Geschichte und Gegenwart, Neufassung (Selection of texts for German language teaching at the Faculty of Music (A2 - B1), History and the present, new version). 2020th ed. Brno: Nakladatelství JAMU, 2020, 178 pp. ISBN 978-80-7460-175-0.

  2019

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Sochy mezi domy - edukační beseda pro veřejnost (Sculptures among buildings - educational diskussion for public). 2019.
  2. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Übungsbuch Deutsch für Musiker A1-A2 (Text-Book German for Musicians A1-A2). Brno: Nakladatelství JAMU, 2019. ISBN 978-80-7460-156-9.
  3. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Václav Havel als Inspitarion in der bildenden Kunst (Václav Havel as Inspiration of Art). In 11. Bohemicum Dresdense; Václav Havel: Sprache und Diskurs. Technische Universität Dresden, Deutschland. 2019.

  2018

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Elektronická cvičebnice německé hudební terminologie a gramatiky. (Electronic exercise books of German musical terminology and grammar.). Brno: JAMU, 2018.
  2. HORÁČKOVÁ, Květoslava, Iveta NOVOTNÁ and Jiří ZAHRÁDKA. Leoš Janáček. K 90. výročí úmrtí skladatele. (Leoš Janáček. To the 90th Anniversary of the Composer's Death.). Český rozhlas Vltava, 2018.
  3. HORÁČKOVÁ, Květoslava and Radek HORÁČEK. Znáte brněnské sochy? (Do You Know Skulptures in Brno?). In Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemnistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 68-74. ISBN 978-80-210-8962-4.

  2017

  1. BÁRTOVÁ, Jindra and Květoslava HORÁČKOVÁ. Divadlo vytvořené hudbou : Janáčkovské inscenace režiséra Václava Věžníka (Theatre created by music). In Acta musicologica et theatrologica. První vydání. Brno: JAMU, 2017, p. 108-129. Acta musicologica et theatrologica, 21. ISBN 978-80-7460-102-6.
  2. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Max Brod jako upravovatel Leoše Janáčka (Max Brod as aan Adapter of Leoš Janášek´s Works). In prof. Karel Steinmetz David Kozel a kol. Janáčkiana 2016 sborník z 33. ročníku muzikologické konference Janáčkiana. 2017th ed. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017, p. 23-29. ISBN 978-80-7464-920-2.
  3. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Max Brod jako upravovatel Leoše Janáčka (Max Brod as an Adapter of Leoš Janášek´s Works). In Janáčkiana 33. ročník muzikologické konference Ostravská univerzita. 2017. ISBN 978-80-7464-920-2.
  4. HORÁČKOVÁ, Květoslava and Radek HORÁČEK. Přednášky a besedy z jubilejního 50. ročníku Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2017, p. 68-79. ISBN 978-80-210-8567-1.

  2013

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Posudek na habilitační práci Otomara Kvěcha SLOVO A HUDBA. HAMU. 2013 - 2013.

  2012

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Mozart v Brně (Mozart in Brno). Opus musicum. 2012, 44/2012, No 2, 6 pp. ISSN 0862-8505.

  2011

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Janáčkovské hudební druhotvary (Janáček - like musical doublets). Opus musicum. 2011, vol. 2011, No 1, 4 pp. ISSN 0862-8505.
  2. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Partitury - prostor pro fantazii (Scores - space for imagination). Opus musicum. 2011, vol. 2011, No 5, 2 pp. ISSN 0862-8505.
  3. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät. Brno: JAMU, 2011, 171 pp. ISBN 978-80-86928-90-6.

  2010

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Leoš Janáček und sein Übersetzer (Leoš Janáček and his translator). In Bohemicum Dresdense: Beiträge zur Didaktik, Sprachentwicklung und Übersetzung des Tschechischen,. München: Sagner, 2010, 8 pp. ISBN 978-3-86688-099-3.
  2. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Mahler-Maler (Mahler-painters). Opus musicum. 2010, 42/2010, No 3, 4 pp. ISSN 0862-8505.

  2009

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Brodovy překlady oper Leoše Janáčka ? rozpory a otazníky (Brod?s translations of Leoš Janáček?s operatic works ? antagonism and questions). In Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.Labem, 2009, 8 pp. ISBN 978-80-7414-076-1.
  2. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Hudba a příroda v díle Miroslava Šnajdra (The music and the nature in the work of Miroslav Šnajdr). 2009.
  3. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Bijlana Manolova POEZIE JANA SKÁCELA Z POHLEDU KOGNITIVNÍ VĚDY. Ústav české literatury FF MU. 2009 - 2009.
  4. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Poslední zpěv / Zjasněná noc (The last singing / Transfigured night). 2009.
  5. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Vizuální hodnoty hudby aneb Hermovo ucho (Visual values of music or the ear of Herm). 2009.

  2008

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. 3. Bohemicum Dresdense 2008. In 3. Bohemicum Dresdense 2008. 2008.

  2007

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda (The Operas of Janáček in the Translations of Max Brod). In Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda. brno: JAMU, 2007, 196 pp. ISBN 978-80-86928-28-9.
  2. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Max Brod jako překladatel vokálního díla Leoše Janáčka (Max Brod as a translator of operatic works of Leoš Janáček). In Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 5 pp. ISBN 978-80-210-4324-4.

  2005

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Töne, hinter Worten versteckt (Tones hidden behind the words). In Hinter der Fassade. Wien: Verlag für Literatur und Sprachwissenschaft Wien, 2005, 8 pp. ISBN 3-7069-0259-1.
  2. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Z Čech až na konec světa (a zase zpět) (From Bohemia to the end of the world (and back again)). 2005.

  2003

  1. HORÁČKOVÁ, Květoslava and Wolfgang SPITZBARDT. Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2003. ISBN 80-85429-86-1.
Display details
Displayed: 24/5/2024 23:56