HORÁČKOVÁ, Květoslava. Lingvistka a překladatelka Eva Horová. In Jindřiška Bártová. HORÁČKOVÁ, Květoslava. Osobnosti Hudební fakulty JAMU II. 1. vyd. Brno: JAMU, 2020, s. 139 -147. ISBN 978-80-7460-176-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Lingvistka a překladatelka Eva Horová
Název česky Osobnosti Hudební fakulty JAMU II
Název anglicky Linguist and translator Eva Horová
Autoři HORÁČKOVÁ, Květoslava (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Osobnosti Hudební fakulty JAMU II, od s. 139 -147, 9 s. 2020.
Nakladatel JAMU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60403 Performing arts studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Hudební fakulta
ISBN 978-80-7460-176-7
Klíčová slova česky hudební fakulta, JAMU, osobnosti, Eva Horová
Klíčová slova anglicky Faculty of Music; JAMU; Personalities; Eva Horová
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D., učo 5794. Změněno: 16. 2. 2021 20:23.
Anotace
V kapitole je představena dlouholetá členka katedry cizích jazyků doktorka Eva Horová. Tato lingvistka je příkladem toho, jak vysokoškolský pedagog můžel širokým rozhledem přesáhnout hranice svého oboru. Eva Horová vyučovala několik cizích jazyků, je autorkou hudebněvědných textů a překladů. Text je věnován nejen její odborné činnosti, ale i jejímu lidskému a profesnímu osudu.
Anotace anglicky
The chapter presents a long-term member of the Department of Foreign Languages Eva Horová. This linguist is an example of how a university educator should go beyond the boundaries of his field. Eva Horová taught several foreign languages, is the author of musicological texts and translations. The text is devoted not only to her professional activities, but also to her human and professional destiny.
VytisknoutZobrazeno: 25. 5. 2024 00:05