HORÁČKOVÁ, Květoslava. Václav Havel jako inspirace ve výtvarném umění. In Holger Kuße, Šárka Atzenbeck. As an artist and politician, Václav Havel was interested in the visual arts. In the text he is presented as a person who inspires, initiates, creates and collects art. This is a unique look at the Czech president from his lesser-known side. Berlin: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften Berlin 2021, 2021, s. 165-172. Specimina philologiae Slavicae 205, 2021. ISBN 978-3-631-86035-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3726/b18603.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Václav Havel jako inspirace ve výtvarném umění
Název česky Václav Havel jako inspirace ve výtvarném umění
Název anglicky Václav Havel as an inspiration in visual art
Autoři HORÁČKOVÁ, Květoslava (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Berlin, As an artist and politician, Václav Havel was interested in the visual arts. In the text he is presented as a person who inspires, initiates, creates and collects art. This is a unique look at the Czech president from his lesser-known side. od s. 165-172, 8 s. Specimina philologiae Slavicae 205, 2021, 2021.
Nakladatel Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften Berlin 2021
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60500 6.5 Other Humanities and the Arts
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Hudební fakulta
ISBN 978-3-631-86035-9
Doi http://dx.doi.org/10.3726/b18603
Klíčová slova česky Václav Havel; výtvarne¨umění; inspirátor; tvůrce; sběratel
Klíčová slova anglicky Václav Havel; artist; inspirer; creator; collector
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., učo 5306. Změněno: 19. 2. 2022 17:16.
Anotace
Václav Havel se jako tvůrce i politik zajímal o výtvarné umění. V textu je představen jako osoba, která umění inspiruje, iniciuje, tvoří i sbírá. Jedná se o unikátní pohled na českého prezidenta z jeho méně známé stránky.
Anotace anglicky
As an artist and politician, Václav Havel was interested in the visual arts. In the text he is presented as a person who inspires, initiates, creates and collects art. This is a unique look at the Czech president from his lesser-known side.
VytisknoutZobrazeno: 25. 5. 2024 00:00