DIFA TAPDAV Taneční a pohybové divadlo a výchova
Název anglicky: Dance and Movement Theatre and Education
bakalářský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: DIFA Div_vych:B Divadlo a výchova

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121584
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DTDZ102Teorie tance a pohybového divadla H. Halberstadtkz 10/0/502 1-
DIFA:DTDZ103Moderní tanec s metodikou I H. Halberstadtzk 20/10/603 1-
DIFA:DTDZ104Dějiny a teorie hudby I H. Halberstadtkz 10/0/201 1-
DIFA:DTDZ105Klasický tanec s metodikou I H. Halberstadtzk 20/10/603 1-
DIFA:DTDZ106Dějiny tance I H. Halberstadtzk 10/0/502 1-
DIFA:DTDZ109Úvod do lidové kultury H. Halberstadtkz 10/0/201 1-
DIFA:DTDZ110Dětský folklor a taneční tvorba H. Halberstadtkz 10/10/102 1-
DIFA:DTDZ111Lidový tanec s metodikou I H. Halberstadtzk 20/10/302 1-
DIFA:DTDZY01Vstupní kurz V. Broulíkováz 40/0/0 4 dny.1 1P
DIFA:DTDZY02Pohybové divadlo I V. Broulíkováz 12/5/452 1P
DIFA:DTDZY03Tvůrčí dílna I V. Broulíkováz 40/0/02 1P
DIFA:DTDZY11Dějiny světového divadla I V. Cejpekzk 10/0/453 1Z
DIFA:DTDZY12Pedagogika I V. Broulíkovázk 10/0/452 1Z
DIFA:DTDZY13Obecná psychologie V. Broulíkovázk 10/0/452 1Z
DIFA:DTDZY14Seminář k praxi I V. Broulíkováz 0/5/01 1Z
29 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DTDL102Teorie tance a pohybového divadla H. Halberstadtkz 10/0/502 2-
DIFA:DTDL103Moderní tanec s metodikou I H. Halberstadtzk 20/10/603 2-
DIFA:DTDL104Dějiny a teorie hudby I H. Halberstadtkz 10/0/201 2-
DIFA:DTDL105Klasický tanec s metodikou I H. Halberstadtzk 20/10/603 2-
DIFA:DTDL106Dějiny tance I H. Halberstadtzk 10/0/502 2-
DIFA:DTDL109Úvod do lidové kultury H. Halberstadtkz 10/0/201 2-
DIFA:DTDL110Dětský folklor a taneční tvorba H. Halberstadtkz 10/10/102 2-
DIFA:DTDL111Lidový tanec s metodikou I H. Halberstadtzk 20/10/302 2-
DIFA:DTDLY01Praxe I V. Broulíkováz 0/0/102 2P
DIFA:DTDLY02Pohybové divadlo I V. Broulíkováz 12/5/452 2P
DIFA:DTDLY11Dějiny světového divadla II V. Cejpekzk 10/0/453 2Z
DIFA:DTDLY12Pedagogika II V. Broulíkovázk 10/0/452 2Z
DIFA:DTDLY13Obecná psychologie V. Broulíkovázk 10/0/452 2Z
DIFA:DTDLY14Seminář k praxi I V. Broulíkováz 0/5/01 2Z
28 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DTDZ202Moderní tanec s metodikou II H. Halberstadtzk 7.5/5/252 3-
DIFA:DTDZ203Klasický tanec s metodikou II H. Halberstadtzk 7.5/5/252 3-
DIFA:DTDZ204Lidový tanec s metodikou II H. Halberstadtzk 7.5/5/252 3-
DIFA:DTDZ205Didaktika taneční a pohybové výchovy H. Halberstadtzk 10/5/352 3-
DIFA:DTDZ206Taneční improvizace H. Halberstadtkz 5/7/202 3-
DIFA:DTDZ207Dějiny tance II H. Halberstadtkz 5/0/302 3-
DIFA:DTDZ208Dějiny a teorie hudby II H. Halberstadtkz 5/0/301 3-
DIFA:DTDZ209Dějiny výtvarného umění H. Halberstadtkz 5/0/301 3-
DIFA:DTDZY04Pohybové divadlo II V. Broulíkovákz 2.5/5/262 3P
DIFA:DTDZY05Praxe II V. Broulíkováz 0/52/132 3P
DIFA:DTDZY06Tvůrčí dílna II V. Broulíkováz 0/20/04 3P
DIFA:DTDZY15Dějiny světového divadla III V. Cejpekzk 5/0/522 3Z
DIFA:DTDZY16Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 5/0/522 3Z
DIFA:DTDZY17Pedagogika III V. Broulíkovázk 5/0/522 3Z
DIFA:DTDZY18Vývojová psychologie V. Broulíkovázk 5/0/522 3Z
DIFA:DTDZY19Seminář k praxi II V. Broulíkováz 0/5/01 3Z
31 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DTDL202Moderní tanec s metodikou II H. Halberstadtzk 7.5/5/252 4-
DIFA:DTDL203Klasický tanec s metodikou II H. Halberstadtzk 7.5/5/252 4-
DIFA:DTDL204Lidový tanec s metodikou II H. Halberstadtzk 7.5/5/252 4-
DIFA:DTDL205Didaktika taneční a pohybové výchovy H. Halberstadtzk 10/5/352 4-
DIFA:DTDL206Taneční improvizace H. Halberstadtkz 5/7/202 4-
DIFA:DTDL207Dějiny tance II H. Halberstadtzk 5/0/302 4-
DIFA:DTDL208Dějiny a teorie hudby II H. Halberstadtkz 5/0/301 4-
DIFA:DTDL209Dějiny výtvarného umění H. Halberstadtkz 5/0/301 4-
DIFA:DTDLY04Pohybové divadlo II V. Broulíkovákz 2.5/5/242 4P
DIFA:DTDLY05Praxe II V. Broulíkováz 0/48/122 4P
DIFA:DTDLY15Dějiny světového divadla IV V. Cejpekzk 5/0/522 4Z
DIFA:DTDLY16Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 5/0/522 4Z
DIFA:DTDLY17Pedagogika IV V. Broulíkovázk 5/0/522 4Z
DIFA:DTDLY18Vývojová psychologie V. Broulíkovázk 5/0/522 4Z
DIFA:DTDLY19Seminář k praxi II V. Broulíkováz 0/5/01 4Z
DIFA:DTDLY21Seminář k bakalářské práci I V. Broulíkováz 0/12/242 4Z
DIFA:DTDLY22Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu I V. Broulíkováz 0/5/51 4Z
30 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DTDZ301Klasický tanec s metodikou III H. Halberstadtzk 20/10/603 5-
DIFA:DTDZ303Lidový tanec s metodikou III H. Halberstadtzk 20/10/302 5-
DIFA:DTDZ304Základy choreografie H. Halberstadtkz 10/5/452 5-
DIFA:DTDZ305Analýza a výběr hudební předlohy H. Halberstadtz 10/5/151 5-
DIFA:DTDZ309Dějiny tance III H. Halberstadtkz 10/0/502 5-
DIFA:DTDZY07Bakalářský absolventský výkon V. Broulíkováz 0/0/302 5P
DIFA:DTDZY08Pohybové divadlo III V. Broulíkovákz 0/5/452 5P
DIFA:DTDZY09Praxe III V. Broulíkováz 0/0/102 5P
DIFA:DTDZY10Tvůrčí dílna III V. Broulíkováz 40/0/02 5P
DIFA:DTDZY20Bakalářská práce V. Broulíkováz 0/0/42 5Z
DIFA:DTDZY21Seminář k bakalářské práci II V. Broulíkováz 0/5/01 5Z
DIFA:DTDZY22Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu II V. Broulíkováz 5/0/01 5Z
DIFA:DTDZY23Didaktika a historie DaV V. Broulíkovázk 10/0/452 5Z
DIFA:DTDZY24Sociální psychologie V. Broulíkovázk 5/0/452 5Z
DIFA:DTDZY25Seminář k praxi III V. Broulíkováz 0/5/01 5Z
DIFA:DVDZY22Moderní tanec s metodikou III H. Halberstadtzk 20/10/603 5-
30 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DTDL301Klasický tanec s metodikou III H. Halberstadtzk 20/10/603 6-
DIFA:DTDL303Lidový tanec s metodikou III H. Halberstadtzk 20/10/302 6-
DIFA:DTDL304Základy choreografie H. Halberstadtkz 10/5/452 6-
DIFA:DTDL305Analýza a výběr hudební předlohy H. Halberstadtz 10/5/151 6-
DIFA:DTDL309Dějiny tance III H. Halberstadtkz 10/0/502 6-
DIFA:DTDLY07Bakalářský absolventský výkon V. Broulíkováz 0/0/356 6P
DIFA:DTDLY08Pohybové divadlo III V. Broulíkovákz 0/5/452 6P
DIFA:DTDLY09Praxe III V. Broulíkováz 0/0/102 6P
DIFA:DTDLY20Bakalářská práce V. Broulíkováz 0/0/168 6Z
DIFA:DTDLY23Didaktika a historie DaV V. Broulíkovázk 10/0/452 6Z
DIFA:DTDLY24Sociální psychologie V. Broulíkovázk 5/0/452 6Z
DIFA:DTDLY25Seminář k praxi III V. Broulíkováz 0/5/01 6Z
DIFA:DVDLY22Moderní tanec s metodikou III H. Halberstadtzk 20/10/603 6-
36 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX43Žonglování S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX44Step S. Mackováz 0/2/01 --
DIFA:DDVZX01Sborový zpěv K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX02Sólový zpěv K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX03Divadelní soubor S. Mackováz 0/6/03 --
DIFA:DDVZX04Přednes, individuální herecký výstup S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX05Interpretační seminář S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX08Zapojení v dílnách, seminářích, přehlídkách S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVZX09Vlastní praxe S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVZX20Projekty práce s publikem S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVZX21Organizace a realizace divadelní přehlídky S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVZX22Organizace a realizace recitační přehlídky S. Mackováz 0/2/11 --
17 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX43Žonglování S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DAALX44Step H. Halberstadtz 0/2/01 --
DIFA:DAALX46Salon původní tvorby S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DAALX54Podpora festivalu Sítko – 2 dny S. Mackováz 16/0/0 2 dny.1 --
DIFA:DDVLX01Sborový zpěv K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX02Sólový zpěv K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX03Divadelní soubor S. Mackováz 0/6/03 --
DIFA:DDVLX04Přednes, individuální herecký výstup S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX05Interpretační seminář S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVLX08Zapojení v dílnách, seminářích, přehlídkách S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX09Vlastní praxe S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVLX12Mezinárodní festival Soukání S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX18Divadelní projekt - krajina, místo, historie S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX20Projekty práce s publikem S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVLX21Organizace a realizace divadelní přehlídky S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVLX22Organizace a realizace recitační přehlídky S. Mackováz 0/2/11 --
25 kreditů