HF TUBA Tube
Name in Czech: Hra na tubu
Bachelor's full-time specialized, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: HF Hdech:B Playing Wind Instruments

Introductory information / Instructions

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121853
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H60101TUzInstrument Playing I P. Bureškz 0/2/2212 1-
HF:H60149ZzPerforming Seminar I R. Novozámskýz 1/1/01 1P
HF:H60185DzChamber Play I V. Spilkaz 0/2/85 1P
HF:H60340FAzRepertoire Study with Piano I -z 0/2/22 1-
20 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H60101TUlInstrument Playing I P. Bureškz 0/2/2212 2-
HF:H60149ZlPerforming Seminar I R. Novozámskýz 1/1/01 2P
HF:H60153ANew Music Performance I J. Šťastnýzk 1/1/01 2P
HF:H60185DlChamber Play I V. Spilkazk 0/2/85 2P
HF:H602431Orchestra Play I J. Kleckerz 0/3/33 2-
HF:H60340FAlRepertoire Study with Piano I -z 0/2/22 2-
24 credits

2 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H60104TUzInstrument Playing II P. Bureškz 0/2/2413 3-
HF:H60150ZzPerforming Seminar II R. Novozámskýz 1/1/01 3P
HF:H60187DzChamber Play II V. Spilkaz 0/2/85 3P
HF:H602441zOrchestra Play II J. Zbavitelz 0/2/23 3-
HF:H60246TUzOrchestral Parts and Solos I P. Bureškz 0/1/11 3-
HF:H60343FAzRepertoire Study with Piano II -z 0/2/22 3-
25 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H30024Dissertation Supervision M. Holáz 2/0/01 4P
HF:H60104TUlInstrument Playing II P. Bureškz 0/2/2413 4-
HF:H60150ZlPerforming Seminar II R. Novozámskýz 1/1/01 4P
HF:H60187DlChamber Play II V. Spilkazk 0/2/85 4P
HF:H60228TUMethodology I P. Burešz 1/0/11 4-
HF:H602441lOrchestra Play II J. Zbavitelz 0/2/22 4-
HF:H60246TUlOrchestral Parts and Solos I P. Bureškz 0/1/11 4-
HF:H60343FAlRepertoire Study with Piano II -z 0/2/22 4-
26 credits

3 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H50803DzChamber Play III -z 2/0/03 5P
HF:H60002zBachelors Dissertation P. Lykoz 0/0/05 5P
HF:H60053Dissertation Supervision P. Lykoz 2/0/01 5P
HF:H60109AAzPerforming Seminar I M. Polákz 0/2/2614 5P
HF:H60109TUzInstrument Playing - graduation project III -z 0/214 5-
HF:H60151ZzPerforming Seminar III -z 2/01 5P
HF:H60231TUzMethodology II -z 0/11 5-
HF:H602451Orchestra Play III J. Zbavitelz 0/2/23 5-
HF:H60247TUzOrchestral Parts and Solos II -zk 1/01 5-
HF:H60259zTeaching Methodology M. Musilováz 1/1/22 5P
HF:H60288zPsychology I M. Bucharováz 1/1/22 5P
HF:H60346FAzRepertoire Study with Piano III -z 2/0/02 5-
49 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H50803DlChamber Play III -kz 2/0/04 6P
HF:H60002lBachelors Dissertation P. Lykoz 0/0/05 6P
HF:H60053ADissertation Supervision M. Holáz 2/0/01 6P
HF:H60109AAlPerforming Seminar I M. Polákz 0/2/2614 6P
HF:H60109TUlInstrument Playing - graduation project III -z 0/214 6-
HF:H60151ZlPerforming Seminar III -z 2/01 6P
HF:H60231TUlMethodology II -z 0/11 6-
HF:H60247TUlOrchestral Parts and Solos II -z 1/01 6-
HF:H60259lTeaching Methodology M. Musilováz 1/1/32 6P
HF:H60288lPsychology II M. Bucharováz 1/1/32 6P
HF:H60346FAlRepertoire Study with Piano III -z 2/0/02 6-
47 credits

Povinně volitelné

Foreign language

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HJX00AzEnglish K. Horáčkováz 3/22 1-
HF:HJX00NzGerman K. Horáčkováz 3/2/02 1-
4 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HJX00AlEnglish K. Horáčkovázk 3/23 2-
HF:HJX00NlGerman K. Horáčkovázk 3/2/03 2-
6 credits
2 ročník
Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HJX00AzEnglish K. Horáčkováz 3/22 3-
HF:HJX00NzGerman K. Horáčkováz 3/2/02 3-
4 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HJX00AlEnglish K. Horáčkovázk 3/23 4-
HF:HJX00NlGerman K. Horáčkovázk 3/2/03 4-
6 credits

Volitelné

Zimní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H60089KzPiano Playing I -z 1/01 --
HF:H60091KzPiano Playing II -z 1/01 --
HF:H60154CNew Music Performance II J. Šťastnýz 1/12 --
HF:H60382zFundamentals od Conducting I G. Rovňákz 1/1/01 --
HF:H70080Fundamentals of musical acoustics L. Přikrylz 2/0/22 --
HF:H75010zInteractive improvisation and harmonization P. Pařízekz 2/0/22 --
HF:H75012zBaroque/classical chamber music -kz 0/6/02 --
HF:H85041zHra na kontrabasovou tubu (B nebo C) a cimbasso -z 0/0/01 --
12 credits

Letní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H60089KlPiano Playing I -kz 1/0/01 --
HF:H60091KlPiano Playing II -kz 1/1/01 --
HF:H60382lFundamentals od Conducting I G. Rovňákz 1/1/01 --
HF:H70081Sound interpretation aspects O. Jirásekz 2/0/22 --
HF:H75010lInteractive improvisation and harmonization P. Pařízekkz 2/0/22 --
HF:H75012lBaroque/Neo-classical chamber music -kz 0/6/02 --
HF:H85041lHra na kontrabasovou tubu (B nebo C) a cimbasso -z 0/0/01 --
10 credits