DIFA TAPDAV Taneční a pohybové divadlo a výchova
Název anglicky: Dance and Movement Theatre and Education
navazující kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: DIFA Div_vych:N Divadlo a výchova

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121477
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DTDZ400Taneční a pohybová výchova I H. Halberstadtzk 7.5/5/773 1-
DIFA:DTDZ403Rozbor hudebního díla H. Halberstadtz 5/2.5/231 1-
DIFA:DTDZ410Pedagogika tance - klasický tanec I H. Halberstadtzk 7.5/5/773 1-
DIFA:DTDZ411Pedagogika tance-současný tanec I H. Halberstadtzk 7.5/5/773 1-
DIFA:DTDZ412Rituál a lidové divadlo H. Halberstadtzk 7.5/5/773 1-
DIFA:DTDZY26Ročníkový projekt I V. Broulíkováz 0/0/303 1P
DIFA:DTDZY27Praxe IV V. Broulíkováz 0/0/402 1P
DIFA:DTDZY32Režijně dramaturgický seminář V. Broulíkováz 0/10/452 1Z
DIFA:DTDZY33Seminář k praxi IV V. Broulíkováz 0/5/01 1Z
21 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DTDL400Taneční a pohybová výchova I H. Halberstadtzk 7.5/5/773 2-
DIFA:DTDL403Rozbor hudebního díla H. Halberstadtz 5/2.5/231 2-
DIFA:DTDL410Pedagogika tance - klasický tanec I H. Halberstadtzk 7.5/5/773 2-
DIFA:DTDL411Pedagogika tance - současný tanec I H. Halberstadtzk 7.5/5/773 2-
DIFA:DTDL412Rituál a lidové divadlo H. Halberstadtzk 7.5/5/773 2-
DIFA:DTDLY26Ročníkový projekt I V. Broulíkováz 0/0/304 2P
DIFA:DTDLY27Praxe IV V. Broulíkováz 0/0/402 2P
DIFA:DTDLY32Režijně dramaturgický seminář V. Broulíkováz 0/10/452 2Z
DIFA:DTDLY33Seminář k praxi IV V. Broulíkováz 0/24/01 2Z
DIFA:DTDLY35Seminář k diplomové práci I V. Broulíkováz 0/10/451 2Z
DIFA:DTDLY36Seminář k magisterskému absolventskému výkonu I V. Broulíkováz 0/10/541 2Z
24 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DTDZ500Tanec, světlo, prostor H. Halberstadtz 10/0/402 3-
DIFA:DTDZ504Taneční a pohybová výchova II H. Halberstadtkz 5/2.5/802 3-
DIFA:DTDZ509Pedagogika tance - klasický tanec II H. Halberstadtzk 7.5/5/353 3-
DIFA:DTDZ510Pedagogika tance-současný tanec II H. Halberstadtzk 7.5/5/353 3-
DIFA:DTDZ511Přesahy lidového tance H. Halberstadtzk 7.5/5/353 3-
DIFA:DTDZY28Magisterský absolventský výkon V. Broulíkováz 0/0/1044 3P
DIFA:DTDZY29Ročníkový projekt II V. Broulíkováz 5/7.5/784 3P
DIFA:DTDZY30Praxe V V. Broulíkováz 0/0/523 3P
DIFA:DTDZY34Diplomová práce V. Broulíkováz 0/0/1064 3Z
DIFA:DTDZY35Seminář k diplomové práci II V. Broulíkováz 0/5/131 3Z
DIFA:DTDZY36Seminář k magisterskému absolventskému výkonu II V. Broulíkováz 0/5/01 3Z
DIFA:DTDZY37Seminář k praxi V V. Broulíkováz 0/5/01 3Z
31 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DTDL500Tanec, světlo, prostor H. Halberstadtz 10/0/402 4-
DIFA:DTDL504Taneční a pohybová výchova II H. Halberstadtkz 10/2.5/604 4-
DIFA:DTDL509Pedagogika tance - klasický tanec II H. Halberstadtzk 7.5/5/353 4-
DIFA:DTDL510Pedagogika tance-současný tanec II H. Halberstadtzk 7.5/5/353 4-
DIFA:DTDL511Přesahy lidového tance H. Halberstadtzk 7.5/5/353 4-
DIFA:DTDLY28Magisterský absolventský výkon V. Broulíkováz 0/0/964 4P
DIFA:DTDLY29Ročníkový projekt II V. Broulíkováz 5/0/721 4P
DIFA:DTDLY30Praxe V V. Broulíkováz 0/0/482 4P
DIFA:DTDLY34Diplomová práce V. Broulíkováz 0/0/38416 4Z
DIFA:DTDLY37Seminář k praxi V V. Broulíkováz 0/5/01 4Z
39 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX32Angličtina J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX33Němčina J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX34Francouzština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX35Španělština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX36Ruština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DDVZX01Sborový zpěv K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX02Sólový zpěv K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX03Divadelní soubor S. Mackováz 0/6/03 --
DIFA:DDVZX04Přednes, individuální herecký výstup S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX05Interpretační seminář S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX08Zapojení v dílnách, seminářích, přehlídkách S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVZX09Vlastní praxe S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVZX20Projekty práce s publikem S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVZX21Organizace a realizace divadelní přehlídky S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVZX22Organizace a realizace recitační přehlídky S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DTDZX01Pohybová složka divadelní inscenace H. Halberstadtkz 10/5/353 --
27 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX32Angličtina J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX33Němčina J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX34Francouzština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX35Španělština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX36Ruština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX46Salon původní tvorby S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DAALX54Podpora festivalu Sítko – 2 dny S. Mackováz 16/0/0 2 dny.1 --
DIFA:DDMLY04Kurz studijní připravenosti D. Strnadz 0/0/11 --
DIFA:DDVLX01Sborový zpěv K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX02Sólový zpěv K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX03Divadelní soubor S. Mackováz 0/6/03 --
DIFA:DDVLX04Přednes, individuální herecký výstup S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX05Interpretační seminář S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVLX08Zapojení v dílnách, seminářích, přehlídkách S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX09Vlastní praxe S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVLX12Mezinárodní festival Soukání S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX18Divadelní projekt - krajina, místo, historie S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX20Projekty práce s publikem S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVLX21Organizace a realizace divadelní přehlídky S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVLX22Organizace a realizace recitační přehlídky S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DTDLX01Pohybová složka divadelní inscenace H. Halberstadtkz 10/5/353 --
36 kreditů