H60071z Filozofie umění II

Hudební fakulta
zima 2016
Rozsah
0/2. 2 kr. 2 z 5. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 8:30–10:05 205
Předpoklady
H60069z Filozofie umění I && EVER ( H60071l Filozofie umění II )
úspěšně vykonaná zkouška z téhož předmětu v 1. ročníku navazujícího magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je pochopení východisek a souvislostí evropského umění v kontextu vývoje filozofie a obecných a společenských dějin.

Osnova
 • východiska a souvislosti evropského umění v kontextu vývoje filozofie a obecných a společenských dějin

  Prezentace nejtypičtějších příkladů a nejvýznamnějších událostí vývoje evropského umění, zejména těch, jejichž prvky a inspirace se objevují i v dalších údobích. Bude kladem důraz zejména na provázanost historických, společenských a uměleckých forem na základě dobové filozofie a estetiky.
  Osobnosti: J. J. Rousseau, Voltaire, G. E. Lessing, J. G. Herder, E. Kant, F. Nietsche, S. Kierkegaard, K. Marx, J. P. Sartre, L. Wittgenstein, M. Foucault, E. Panofsky ad.
  Pojmy: umění revoluce a biedermayeru, konec monarchisticko feudálního principu jako společenského slohu, hledání modernismu, historismus, romantismus, secese; počátky slohového roztříštění, současná kontradikce apollinského a dionýského v kultuře, kultura a politika, slohové infiltrace.
Literatura
 • HANZAL, J. Od baroka k romantismu. Praha 19987. info
 • HAUSER: Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
 • PIJOAN,José. Dějiny umění 1. - 8. Praha 1977. 1984. info
 • TAINE, Hyppolite. Studie o dějinách a umění. Praha 1978. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • HUBÍK, S.: Postmoderní kultura. Olomouc 1991. info
 • LIESSMANN, Konrad P. Filozofie moderního umění. Olomouc 2000. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zimní semestr zápočet, letní semestr zápočet a státní závěrečná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.