H60069l Filozofie umění I

Hudební fakulta
léto 2016
Rozsah
0/2. 3 kr. 3 z 5. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 10:10–11:45 205
Předpoklady
EVER ( H60069z Filozofie umění I )
úspěšně složená přijímací zkouška do magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 42 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je pochopení východisek a souvislostí evropského umění v kontextu vývoje filozofie a obecných a společenských dějin.

Osnova
 • východiska a souvislosti evropského umění v kontextu vývoje filozofie a obecných a společenských dějin

  Prezentace nejtypičtějších příkladů a nejvýznamnějších událostí vývoje evropského umění, zejména těch, jejichž prvky a inspirace se objevují i v dalších údobích. Bude kladen důraz zejména na provázanost historických, společenských a uměleckých forem na základě dobové filozofie a estetiky.
  Osobnosti: Platón, Aristoteles, Aristoxenos, pythagorejská škola, Boethius, Augustin, Tomáš Akvinský, Quido z Arezza, Franko Kolínský, Marsilio Ficino, M. Kusánský, Giordano Bruno, J. A. Komenský, René Descartes, M. Mersenne, B. Pascal, J. Ph. Rameau ad.
  Pojmy: civilizace, kultura, umění, mimoevropské kultury, myšlenkové a náboženské směry, mytologie a její funkce, historické slohy antiky a středověku, renesance, mynýrismus, baroko, rokoko.
Literatura
 • HAUSER, A. Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
 • KOLEKTIV. Encyklopedie antiky. Praha 1973. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. Praha 1977-1984. info
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení. Praha 2000. info
 • VORÁČEK, J. Úvod do studia člověka, společnosti a civilizace. Praha 1983. info
 • Umění světa. Antické umění. Gotické umění. Praha 1970, 1973. info
 • ŠPUNAR, Pavel. Umění českého středověku. Praha 1971. info
 • LAROUSSE. Umění a lidstvo. info
 • HUYGHE, René. Umění středověku. Praha 1969. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.