H60228HO Metodika I

Hudební fakulta
léto 2014
Rozsah
0/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
schopnost předávat zkušenosti mladým adeptům hry
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • - Metodika hoboje - nauka o způsobu hry na hoboj a o všech otázkách s tím souvisejících.
    - Charakteristika různých společenských údobí, která vychází ze svých estetických kritérií a společenských potřeb.
    - Neměnné základní hodnoty - vhánění vzduchu do nástroje, držení nástroje atd.
    - Závislost metodiky na technickém pokroku nástroje. Charakteristické způsoby hry na hoboj - tzv. způsoby národní. Tón německý - temný, kulatý, tón francouzský - jasný, ostřejší. Syntéza obou způsobů - tón český. Vzájemné ovlivňování jednotlivých národních kultur.
    - Detailní přehled historie nástroje od starověku po současnost, primitivní píšťaly šalmaje a bomharty, první tónové otvory. Důkazy o uplatnění dvouplátkových nástrojů ve starověku - reliéfy, sochy, plastiky, kresby, malby na starých vázách. Příklady : aulista (510 př.n.l.) - Louvre Paris, tanečnice Gela (460 př.n.l.) - Museo nationale Syrakusy atd.
Literatura
  • Capelli, G. : Metodo teorico - pratico per oboi. Ricordi 1959. info
Výukové metody
individuelní lekce, práce s modelem z nižších ročníků i se studenty konzervatoře
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.