H60228HO Methodology I

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Jurij Likin (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
schopnost předávat zkušenosti mladým adeptům hry
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Oboe (programme HF, B-HUDUM)
Syllabus (in Czech)
 • - Metodika hoboje - nauka o způsobu hry na hoboj a o všech otázkách s tím souvisejících.
  - Charakteristika různých společenských údobí, která vychází ze svých estetických kritérií a společenských potřeb.
  - Neměnné základní hodnoty - vhánění vzduchu do nástroje, držení nástroje atd.
  - Závislost metodiky na technickém pokroku nástroje. Charakteristické způsoby hry na hoboj - tzv. způsoby národní. Tón německý - temný, kulatý, tón francouzský - jasný, ostřejší. Syntéza obou způsobů - tón český. Vzájemné ovlivňování jednotlivých národních kultur.
  - Detailní přehled historie nástroje od starověku po současnost, primitivní píšťaly šalmaje a bomharty, první tónové otvory. Důkazy o uplatnění dvouplátkových nástrojů ve starověku - reliéfy, sochy, plastiky, kresby, malby na starých vázách. Příklady : aulista (510 př.n.l.) - Louvre Paris, tanečnice Gela (460 př.n.l.) - Museo nationale Syrakusy atd.
Literature
 • Capelli, G. : Metodo teorico - pratico per oboi. Ricordi 1959. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, práce s modelem z nižších ročníků i se studenty konzervatoře
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H60228HO