H60228HO Metodika I

Hudební fakulta
léto 2018
Rozsah
0/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
doc. MgA. Pavel Tylšar (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvent bakalářského studijního programu má získat schopnost samostatné tvůrčí práce, schopnost sledovat a analyzovat odbornou literaturu, schopnost interpretovat a aplikovat výsledky běžných uměleckých výzkumů, má být připraven k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Studium je zaměřeno na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu studenta.
Výstupy z učení
Absolvent má být připraven na výkon povolání koncertního umělce a pedagoga hry na hoboj.
Osnova
 • Metodika hry na hoboj - nauka o umění hry na hoboj a o všech otázkách s tím souvisejících.
  Plán přednášek: - Počátky výuky hry na hoboj: základní předpoklady, držení nástroje, postoj, poloha prstů, časté chyby, světové metodiky
  - Princip hry na dvouplátkový dechový nástroj (vzduchový sloupec, změna jeho délky, „přefukování“)
  - Dechová technika v teorii i praxi dechová cvičení, nejčastější chyby a oprava zlozvyků, princip permanentního dechu
  - Problematika tvoření tónu hoboje: nátisk, ozev, artikulace, funkce jazyka a dechu, cvičení a oprava zlozvyků
  - Technika: podmiňující faktory, metodický postup nácviku technicky problematických míst, metodika studia stupnic a akordů, nácvik dvojitého staccato
  - Hobojový strojek v teorii a praxi: role strojku, hlavní požadavky a chyby, výrobní materiál, postup při stavbě a úpravě plátků, role hobojových trubiček, technické pomůcky, historický přehled, přehled součastných trendů
  - Problematika intonace a akustiky hoboje, konstrukční možnosti a omezení hoboje, francouzský a německý hoboj ve XX století, výrobci hobojů, součastné trendy vývoje nástroje
  - Problematika veřejného vystupování, hry z paměti, hry z listu, hry a studia orchestrálních partů, hry s doprovodem (zásady správného cvičení, boj s trémou, příprava na soutěže a konkurzy
  - Příbuzné nástroje a jejich typická problematika (charakteristika nástrojů, konstrukce, ladění, strojky, střídání nástrojů během koncertu
  - Soudobé techniky hry na hoboj (jejich charakteristika, příklady použití, základní metodické postupy k jejich ovládnutí)

Literatura
 • Capelli, G. : Metodo teorico - pratico per oboi. Ricordi 1959. info
 • BLEUZET, Louis. La technique de hautbois. Leduc 1937.
 • SCHURING, Martin. 2009. Oboe Art and Method. New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-537458-2.
 • BAS, Louis-Jean-Baptiste. 1905. Méthode nouvelle de Hautbois. Paris: Enoch & Cie, 1905.
 • BROD, Henri. 1963. Méthode de hautbois. Paris: Henry Lemoine & Cie., 1963. Rev. Georges Gillet.
 • GARNIER, Joseph-Francois: Méthode du hautbois, 1800
 • SELLNER, Josef: Method du hautbois
 • SINGER, Lawrence: Metodo per oboe. Zerboni, 1969, Milano
 • GIAMPIERI, Alamiro (1893-1963): Progressive Method for Oboe
 • KUBÁT, Adolf a SMETÁČEK, Václav. 2000. Škola hry na hoboj. Praha: Bärenreiter Praha, 2000. ISMN M-2601-0067-1.
 • ROTHWELL, Evelyn: Oboe Technique. Oxford Univ. Press, 1953, London
 • PASSIN, Günter, MALZER, Reinhold. Die SCpieltechnik der oboe. Tägliche Grundlagenübungen. Friedrich Hofmeister Musikverlag FH 6120
 • HOŠEK, Miroslav. 2000. Škola pro nejmladší hobojisty, sešit 3. Cheb: Music Cheb, 2000. ISMN M-706517-05-6.
 • HOŠEK, Miroslav. 1999. Škola pro nejmladší hobojisty, sešit 2. Cheb: Music Cheb, 1999. ISMN M-706517-05-6.
 • SPRENKLE, Robert a LEDET, David. 1961. The Art of Oboe Playing. 1961. ISBN 0-87487-040-2.
 • SCHAEFERDIEK, Marc. 2009. Foundations of Oboe Playing. Wargau: Accolade Musikverlag, 2009. ISBN 3-9805707-2-X. ISMN M-50135-550-1.
 • BARRET, Apollon Marie-Rose. 1862. Complete Method for the Oboe. London: Lafleur & Son, 1862.
 • CAPELLI, G. : Metodo teorico - pratico per oboi. Ricordi 1959
 • HOŠEK, Miroslav. 1998. Škola pro nejmladší hobojisty, sešit 1. Cheb: Music Cheb, 1998. ISMN M-706517-1-8.
Výukové metody
Přednášky, interní semináře, semestrální práce, dílny, práce s modelem.
Metody hodnocení
Zápočet
Metody ověřování výsledků: analýza výsledků činnosti studenta – písemná semestrální práce, zkoušení studentů ústní.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.