H60228HO Metodika I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Pavel Tylšar (přednášející)
doc. Jurij Likin (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Úspěšně ukončený první ročník bakalářského studia, schopnost předávat zkušenosti mladým adeptům hry na nástroj
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získání znalostí a dovedností metodických postupů výuky hry na hoboj a jejich uplatnění pro praktickou koncertní a pedagogickou činnost.
Výstupy z učení
Student dokáže rozpoznat schopnosti a předpoklady adepta pro hru na hoboj. Umí vysvětlit držení nástroje, základní funkce tvoření tónu a jejich význam pro tvorbu tónu - funkce rtů, jazyka, anatomie mimického svalstva, aktivace rezonančních dutin a faktory ovlivňující zvukovou kvalitu.
Osnova
 • Vymezení pojmu metodika.
 • Základní metodické pomůcky pro výuku hry na hoboj.
 • Praktická metodika (výběr nástroje, jeho zkoušení, strojek, trubička, ošetřování).
 • Držení nástroje, postoj při hře, postavení prstů.
 • Dýchání (jeden ze stěžejních pilířů hobojové metodiky)
Literatura
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • SPRENKLE, Robert a LEDET, David. 1961. The Art of Oboe Playing. 1961. ISBN 0-87487-040-2.
 • HOŠEK, Miroslav. 2000. Škola pro nejmladší hobojisty, sešit 3. Cheb: Music Cheb, 2000. ISMN M-706517-05-6.
 • HOŠEK, Miroslav. 1998. Škola pro nejmladší hobojisty, sešit 1. Cheb: Music Cheb, 1998. ISMN M-706517-1-8.
 • SCHURING, Martin. 2009. Oboe Art and Method. New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-537458-2.
 • PASSIN, Günter, MALZER, Reinhold. Die Spieltechnik der oboe. Tägliche Grundlagenübungen. Friedrich Hofmeister Musikverlag FH 6120
 • KUBÁT, Adolf a SMETÁČEK, Václav. 2000. Škola hry na hoboj. Praha: Bärenreiter Praha, 2000. ISMN M-2601-0067-1.
 • HOŠEK, Miroslav. 1999. Škola pro nejmladší hobojisty, sešit 2. Cheb: Music Cheb, 1999. ISMN M-706517-05-6.
 • SCHAEFERDIEK, Marc. 2009. Foundations of Oboe Playing. Wargau: Accolade Musikverlag, 2009. ISBN 3-9805707-2-X. ISMN M-50135-550-1.
Výukové metody
Přednášky, individuální lekce, interní semináře, semestrální práce, dílny, práce s modelem.
Metody hodnocení
Zápočet
Metody ověřování výsledků: analýza výsledků činnosti studenta – písemná semestrální práce, zkoušení studentů ústní.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.