H60228HO Metodika I

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Pavel Tylšar (přednášející)
doc. Jurij Likin (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Úspěšně ukončený první ročník bakalářského studia, schopnost předávat zkušenosti mladým adeptům hry na nástroj
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získání znalostí a dovedností metodických postupů výuky hry na hoboj a jejich uplatnění pro praktickou koncertní a pedagogickou činnost.
Výstupy z učení
Student dokáže rozpoznat schopnosti a předpoklady adepta pro hru na hoboj. Umí vysvětlit držení nástroje, základní funkce tvoření tónu a jejich význam pro tvorbu tónu - funkce rtů, jazyka, anatomie mimického svalstva, aktivace rezonančních dutin a faktory ovlivňující zvukovou kvalitu.
Osnova
 • Vymezení pojmu metodika.
 • Základní metodické pomůcky pro výuku hry na hoboj.
 • Praktická metodika (výběr nástroje, jeho zkoušení, strojek, trubička, ošetřování).
 • Držení nástroje, postoj při hře, postavení prstů.
 • Dýchání (jeden ze stěžejních pilířů hobojové metodiky)
Literatura
 • SPRENKLE, Robert a LEDET, David. 1961. The Art of Oboe Playing. 1961. ISBN 0-87487-040-2.
 • HOŠEK, Miroslav. 2000. Škola pro nejmladší hobojisty, sešit 3. Cheb: Music Cheb, 2000. ISMN M-706517-05-6.
 • KUBÁT, Adolf a SMETÁČEK, Václav. 2000. Škola hry na hoboj. Praha: Bärenreiter Praha, 2000. ISMN M-2601-0067-1.
 • SCHURING, Martin. 2009. Oboe Art and Method. New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-537458-2.
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • HOŠEK, Miroslav. 1998. Škola pro nejmladší hobojisty, sešit 1. Cheb: Music Cheb, 1998. ISMN M-706517-1-8.
 • HOŠEK, Miroslav. 1999. Škola pro nejmladší hobojisty, sešit 2. Cheb: Music Cheb, 1999. ISMN M-706517-05-6.
 • SCHAEFERDIEK, Marc. 2009. Foundations of Oboe Playing. Wargau: Accolade Musikverlag, 2009. ISBN 3-9805707-2-X. ISMN M-50135-550-1.
 • PASSIN, Günter, MALZER, Reinhold. Die Spieltechnik der oboe. Tägliche Grundlagenübungen. Friedrich Hofmeister Musikverlag FH 6120
Výukové metody
Přednášky, individuální lekce, interní semináře, semestrální práce, dílny, práce s modelem.
Metody hodnocení
Zápočet
Metody ověřování výsledků: analýza výsledků činnosti studenta – písemná semestrální práce, zkoušení studentů ústní.
Navazující předměty
Informace učitele
Metodika hry na hoboj – otázky k SZZ Platnost: od akademického roku 2021/2022 1. Počátky výuky hry na hoboj: základní předpoklady, držení těla, držení strojku a nástroje, technika dechu, časté chyby a zlozvyky. 2. Princip hry na dvouplátkový dřevěný dechový nástroj: vzduchový sloupec a změna jeho délky, technika „přefukování“, tvoření tónu. 3. Dechová technika hobojisty v teorii i praxi: princip použití dechu, dechová cvičení s nástrojem i bez, nejčastější chyby a zlozvyky, princip permanentního dechu. 4. Problematika tvoření tónu při hře na hoboj, metodické postupy pro odstranění zlozvyků. 5. Technika hry na hoboj: podmiňující faktory, metodické postupy, přehled metodických publikací. 6. Problematika držení nástroje a strojku v českých a světových metodikách, nejčastější chyby, metodické postupy pro odstranění zlozvyků. 7. Role hobojového strojku v produkci tónu, adaptace strojků fyziologickým možnostem a uměleckým požadavkům hráče, přehled světových trendů. 8. Problematika intonace při hře na hoboj: konstrukční východiska, princip ladění hoboje, metodický postup pro zkvalitnění intonace. 9. Artikulace při hře na hoboj: přehled historických a současných metodických principů a postupů výuky. 10. Vibrato a principy jeho použití při hře na hoboj, vibrato a intonace, praktické příklady, metodické postupy. 11. Problematika nastudování etud, intonačních a technických cvičení: metodické postupy, přehled historických a současných metodik. 12. Problematika přípravy skladby na koncert, příprava hry z paměti, hry z listu, hry s doprovodem, hry orchestrálních partů. Interakce na pódiu, interakce s publikem. 13. Problematika nastudování nové skladby: hlavní principy, metodické postupy řešení technických problémů, přehled metodik. 14. Historický vývoj metodiky hry na hoboj. Principy hry na barokní hoboj v moderní metodice hry na hoboj, metodické principy světových pedagogů, současné metodické trendy. 15. Soudobé techniky hry na hoboj, jejich charakteristika, příklady použití, základní metodické postupy k jejich ovládnutí. Odpovědný pedagog: doc. Jurij Likin, garant oboru Hra na hoboj
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024, léto 2025.