Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. MOTAL, Jan. Anxious Affinities: How Theatrical Performance Can Generate a Platform for Interpersonal Dialogue. Slovenské divadlo / The Slovak Theatre. 2017, roč. 65, č. 3, s. 316-326. ISSN 0037-699X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/sd-2017-0018.
  2. NADAUD, Pierre. Decrouxova technika: semiologie konajiciho těla. In Tereza Konývková. Tendence v současném herectví a herecké pedagogice. 2017. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2017, s. 52-57. ISBN 978-80-7460-128-6.
  3. SERIŠ, Pavol. Defining an Acting Style. In Radka Kunderová. Current Challanges in Doctoral Theatre Research. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017, s. 235-238. ISBN 978-80-7460-116-3.
  4. HERČÍKOVÁ, Barbora. "Experts of the Everyday": Staging Authenticity in Documentary Theatre. In Radka Kunderová. Current Challanges in Doctoral Theatre Research. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017, s. 40-43. ISBN 978-80-7460-116-3.
  5. SLAVÍKOVÁ, Hana. Franz Cap: Průvodce životem a dílem. 2017.
  6. MOTAL, Jan. From Interactivity to Freakshow: Ethical Aspects of New Television Trends from the Perspective of Democratic Competence. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2017, roč. 2017, č. 1, s. 44-53. ISSN 1805-3742.
  7. VENTRUBOVÁ, Eva. Herecká cvičení Josefa Karlíka. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017, 223 s. Výběrová řada doktorských spisů. ISBN 978-80-7460-124-8.
  8. KOVALČUK, Josef. Herectví v retromuzikálu Hvězdy na vrbě. In Tereza Konývková. Tendence v současném herectví a herecké pedagogice. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017, s. 106-111. ISBN 978-80-7460-128-6.
  9. KUNDEROVÁ, Radka. Challenging Hierarchies? In Andrea Jochmanová. Current Issues in Performance Analysis. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017, s. 106-112. ISBN 978-80-7460-111-8.
  10. PYTLÍKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Dita. Intermediality and Projection Typology in Dance Theatre. In Radka Kunderová. Current Challanges in Doctoral Theatre Research. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017, s. 210-214. ISBN 978-80-7460-116-3.
  11. OSLZLÝ, Petr. Issues in the Reconstruction and Analysis of Bolek Polívka's Authorial Production of Am a Ea. In Andrea Jochmanová. Current Issues in Performance Analysis. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017, s. 135-143. ISBN 978-80-7460-111-8.
  12. SPITZBARDT, Wolfgang. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi hercem: úvaha o významu jazykové výuky a výchovy v rámci herecké výchovy. In Tereza Konývková. Tendence v současném herectví a herecké pedagogice. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2017, s. 72-79. ISBN 978-80-7460-128-6.
  13. OSLZLÝ, Petr. LET HUSY z Brna až do Amsterodamu a Avignonu. 1. vyd. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017, 768 s. ISBN 978-80-7460-121-7.
  14. SMILKOVÁ, Oxana. Metaforická metoda, Já si vybírám kočku. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2017, 273 s. ISBN 978-80-7460-126-2.
  15. SMILKOVÁ, Oxana. Metaforický trénink jako způsob praktické výchovy Umělce: k vývoji metodiky výuky. In Tereza Konývková. Tendence v současném herectví a herecké pedagogice. první. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2017, s. 58-67, 157 s. ISBN 978-80-7460-128-6.
  16. BŘEZINOVÁ, Andrea. Metody výuky muzikálového zpěvu. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017, 173 s. Výběrová řada doktorských spisů. ISBN 978-80-7460-114-9.
  17. BURŠOVÁ, Andrea. O hereckém výkonu Niky Brettschneiderové v inscenaci Zapomenutý vězeň. In Tereza Konývková. Tendence v současném herectví a herecké pedagogice. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017, s. 93-105, 16 s. ISBN 978-80-7460-128-6.
  18. KOVALČUK, Josef. Poznámky a postřehy k historii divadelních oborů. In Vivat academia III. První. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2017, s. 125-153. ISBN 978-80-7460-123-1.
  19. KONÝVKOVÁ, Tereza. The Moving Body in Cultural Mass Performances of the Sokol Gymnastic Movement. In Radka Kunderová. Current Challanges in Doctoral Theatre Research. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2017, s. 119-125. ISBN 978-80-7460-116-3.
  20. KOVALČUK, Josef. The Phenomenon of Rozrazil (Speedwell), or a Play Which Found Its Time. In Andrea Jochmanová. Current Issues in Performance Analysis. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017, s. 95-105. ISBN 978-80-7460-111-8.
  21. ROUBAL, Jan. The Polyphony of Contemporary Theory of Theatre. In Andrea Jochmanová. Current Issues in Performance Analysis. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017, s. 15-18. ISBN 978-80-7460-111-8.
  22. BERGMAN, Aleš. Úkol – gesto – cíl. In Tereza Konývková. Tendence v současném herectví a herecké pedagogice. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017, s. 18-21. ISBN 978-80-7460-128-6.
  23. ZETEL, Michal. Video Tracking as a Tool for Performance Analysis. In Andrea Jochmanová. Current Issues in Performance Analysis. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017, s. 67-72. ISBN 978-80-7460-111-8.
  24. KUNDEROVÁ, Radka. Why, How and What Are the Prospects? Artistic Research as a Challenge for Doctoral Studies in Theatre. In Radka Kunderová. Current Challanges in Doctoral Theatre Research. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2017, s. 13-18. ISBN 978-80-7460-116-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 7. 2024 22:50