OSLZLÝ, Petr. LET HUSY z Brna až do Amsterodamu a Avignonu. 1. vyd. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. 768 s. ISBN 978-80-7460-121-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název LET HUSY z Brna až do Amsterodamu a Avignonu
Název česky LET HUSY z Brna až do Amsterodamu a Avignonu
Název anglicky The Goose Flight from Brno to Amsterdam and Avignon
Autoři OSLZLÝ, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 768 s. 2017.
Nakladatel Nakladatelství JAMU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60403 Performing arts studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Divadelní fakulta
ISBN 978-80-7460-121-7
Klíčová slova česky Husa na provázku; studiová divadla; historie českého divadla
Klíčová slova anglicky Husa na provázku; studio theatre; Czech theatre history
Štítky RIV
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D., učo 5202. Změněno: 20. 3. 2018 09:34.
Anotace
Publikace reflektuje a dokumentuje první období profesionální činnosti Divadla na provázku od začátku roku 1972 až po konec divadelní sezony 1979–1980, kdy byly vytvořeny v průměru čtyři inscenace ročně. U každé inscenace jsou uvedeny soupisy tvůrců, jejich teoretické reflexe, úryvky pracovních variant scénářů, řešení divadelního prostoru i ukázky plakátů a programů chápaných jako „grafický prostor“ inscenace. Vše je doplněno bohatou fotodokumentací a kritickými reflexemi z dobového tisku. Kniha také zahrnuje všechny zahraniční aktivity Divadla na provázku i jeho „nepravidelné“ tvůrčí postupy, k nimž patřila především každoroční pracovní soustředění, jimiž byla zahajována činnost v každé divadelní sezoně. V posledním oddílu publikace je zařazen ukázkový výběr textů, v nichž se generačně spříznění divadelní teoretici pokoušeli o komplexnější pohled na tvorbu Divadla na provázku, následovaný výběrovým soupisem ohlasů k jednotlivým inscenacím, zájezdům a akcím v dobovém československém tisku.
Anotace anglicky
The publication reflects and documents the first period of the professional activity of the Theater Husa na provázku from the beginning of 1972 to the end of the 1979–1980 theater season. An average of four performances were produced annually in that time. For each production the publication introduces creators' lists, their theoretical reflections, excerpts of work scenarios variants, a stage design as well as the poster and program demonstrations as the "graphic space" of the production. Everything is complemented by rich photographic documentation and critical reflections from the press. The book also includes all the foreign activities of the theater as well as its "irregular" creative practices, which included mainly the annual workshops. The last section of the publication includes a sample selection of texts, in which theatre theoreticians, generationally affiliated, presents a more comprehensive view of the production of the theatre.
VytisknoutZobrazeno: 28. 7. 2021 21:42