Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. MOTAL, Jan. "Don't Touch Me": Rethinking the Politics of Distance in Space Organization. In The Ever-expanding Horizons of Theatre 2021. 2023.
 2. 2021

 3. MOTAL, Jan. Podílet se na Stvoření : k novému politickému čtení Martina Bubera v divadelní teorii i praxi. Theatralia. 2021, roč. 24, č. 2, s. 201-217. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2021-2-21.
 4. MOTAL, Jan. Radikální povstání bude temné a imanentní. Anebo nebude vůbec. ArteActa. Praha: NAMU, 2021, roč. 2021, č. 6, s. 81-102. ISSN 2571-1695.
 5. 2020

 6. MOTAL, Jan. Where is the speech that matters? On the silence of the czech theatre professionals in a crisis. Slovenské divadlo / The Slovak Theatre. 2020, roč. 68, č. 3, s. 276-292. ISSN 0037-699X. doi:10.31577/SD-2020-0018.
 7. 2019

 8. MOTAL, Jan. Behind the Curtain of Phylogeny: From Theatrical Anthropocentrism to Interspecies Appreciation. Slovenské divadlo / The Slovak Theatre. 2019, roč. 67, č. 3, s. 240-257. ISSN 0037-699X. doi:10.31577/sd-2019-0014.
 9. 2018

 10. MOTAL, Jan. Imagine the Utopia! Rethinking Alain Badiou´s Theatre-Politics Isomorphism. Slovenské divadlo / The Slovak Theatre. 2018, roč. 66, č. 3, s. 311-329. ISSN 0037-699X. doi:10.2478/sd-2018-0019.
 11. MOTAL, Jan. Od uměleckého výzkumu k radikálnímu bádání, od vědy k diplomacii: polemický esej. ArteActa. Praha: NAMU, 2018, roč. 1, č. 1, s. 18-33. ISSN 2571-1695.
 12. MOTAL, Jan. Stáhnout se do kořenů a nalézt živé slovo. In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. s. 81-88. ISBN 978-80-7460-139-2.
 13. JOCHMANOVÁ, Andrea, Naďa SATKOVÁ, Lucia REPAŠSKÁ a Jan MOTAL. Umělecký výzkum v interdisciplinární perspektivě. In Perspektivy teatrologie 2. 2018.
 14. 2017

 15. MOTAL, Jan. Anxious Affinities: How Theatrical Performance Can Generate a Platform for Interpersonal Dialogue. Slovenské divadlo / The Slovak Theatre. 2017, roč. 65, č. 3, s. 316-326. ISSN 0037-699X. doi:10.1515/sd-2017-0018.
 16. MOTAL, Jan. From Interactivity to Freakshow: Ethical Aspects of New Television Trends from the Perspective of Democratic Competence. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2017, roč. 2017, č. 1, s. 44-53. ISSN 1805-3742.
 17. 2016

 18. MOTAL, Jan. Cognitive Phenomenology: the Promising Pragmatic Marriage of Methodologies in the Field of Theatre Studies? Theatralia. 2016, roč. 19, č. 2, s. 59-75. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2016-2-3.
 19. MOTAL, Jan. Dialog uměním : filozofie mimésis v kultuře dialogu. Vydání první. 2016. 188 s. ISBN 978-80-7460-106-4.
 20. MOTAL, Jan a Arnošt GOLDFLAM. Existenciální divadlo snění : rekonstrukce a analýza inscenace HaDivadla Písek (Tak dávno..., 1988). Vydání první. 2016. 289 s. ISBN 978-80-7460-097-5.
 21. 2015

 22. ROUBAL, Jan, Josef KOVALČUK a Jan MOTAL. Divadlo jako neodhozený žebřík : texty o autorském, alternativním a studiovém divadle. Vydání první. 2015. 293 s. ISBN 978-80-7460-085-2.
 23. 2014

 24. MOTAL, Jan. Krása ve filmovém dokumentu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 119 s. Media. ISBN 978-80-210-7586-3.
 25. 2013

 26. MOTAL, Jan. Hermeneutika dějinnosti ve filmovém eseji Karla Vachka a Chrise Markera. In Výběrová řada doktorských prací. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013. 168 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-7460-038-8.
 27. 2012

 28. MOTAL, Jan a Milan FRIDRICH. Nové trendy v médiích. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 s. ISBN 978-80-210-5826-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 3. 2023 22:43