DIFA DIVMAN Theatre Management
Name in Czech: Divadelní produkce
master's full-time specialized, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: DIFA Div_Pro:N Theatre Management and Stage Technology

Introductory information / Instructions

Cílem studia je rozvinout osobnost studenta tak, aby se po ukončení školy orientoval v historii a současnosti divadla a umělecké tvorby, rozuměl divadelnímu provozu, divadelním technologiím, profesionálnímu slovníku (včetně toho mezinárodního) a uměl využít právní, ekonomické, psychologické a sociologické znalosti ve své profesní praxi

Student by měl také umět projektově myslet, plánovat, řídit, komunikovat a hodnotit. A samozřejmě i kriticky myslet a převzít odpovědnost za své úkoly a úkoly členů tvůrčího týmu.

 

Absolventi navazujícího magisterského studia mohou být navíc přímo řediteli divadel či jiných uměleckých institucí, vedoucími marketingu v divadlech či vedoucími na odborech kultury ve státní správě a samosprávě.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

MgA. Karolína Koubová (primátorka města Jihlava)

MgA. Magdalena Lišková, (institut advisor, Centre for Fine Arts, BOZAR Brussels),

MgA. Jitka Honsová (manažerka a zástupkyně ředitele ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti)

MgA. Pavel Plešák (výkonný producent Tvůrčí producentské skupiny dokumentu a nových formátů, Česká televize Brno)

MgA. Andrea Kseničová (Česká televize Brno)

 


Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121477
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DDMZ402Intership in Theatre or study/internship in foreign or domestic art institution B. Chládkovákz 0/0/10219 1-
DIFA:DDMZ403Seminar to the Intership in Theatre or study/internship in foreign or domestic art institution B. Chládkováz 0/1/11 1-
20 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DDML401Project management H. Průchovákz 1/1/42 2Z
DIFA:DDML405Marketing Communication H. Průchovákz 1/1/42 2-
DIFA:DDML406Creating and performing reception artifact J. Šotkovskýz 0/8/16 modulární výuka.2 2Z
DIFA:DDML407Human Resources Management - Course H. Průchováz 0/24/122 2-
DIFA:DDML408Management - strategic management B. Chládkovákz 1/1/64 2Z
DIFA:DDML409Production project - project teaching B. Chládkovákz 0/46/468 2-
DIFA:DDML410Introduction to International Culture Policy B. Chládkovákz 1/1/22 2-
DIFA:DDML411Law - seminar I H. Průchovákz 0/2/22 2P
DIFA:DDML412Master Thesis Proseminar B. Chládkovákz 1/1/22 2Z
DIFA:DDML413Psychology of Work B. Chládkováz 1/1/22 2-
DIFA:DDML414Financial management H. Průchováz 1/1/22 2P
DIFA:DDML415Public relations - Course H. Průchováz 0/24/122 2-
DIFA:DDML416International Theatre Festival IV B. Chládkováz 0/56/02 2-
DIFA:DDML417KKP - surveying, planning, urban development B. Chládkovákz 1/1/22 2-
DIFA:DDMLY03Collaboration of creative teams in a theater institution B. Chládkovákz 1/1/32 2-
38 credits

2 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DDMZ502The producer seminar (manag. theater and art) B. Chládkovákz 0/2/84 3P
DIFA:DDMZ503Current problems of theater J. Šotkovskýz 0/1/11 3Z
DIFA:DDMZ504Arts Marketing H. Průchovákz 1/1/32 3-
DIFA:DDMZ505Master's Thesis - Seminar B. Chládkováz 1/1/11 3Z
DIFA:DDMZ506Master`s Thesis B. Chládkováz 0/0/84 3Z
DIFA:DDMZ507Grant management - block training H. Průchovákz 1/1/2 termín kurzu bude stanoven na začátku semestru po domluvě se studenty.2 3P
DIFA:DDMZ508Organizing behavioural B. Chládkovákz 1/1/43 3Z
DIFA:DDMZ509Graduation project and its documentation B. Chládkováz 0/115/11510 3P
DIFA:DDMZ510QM - Quality Management B. Chládkovákz 1/1/22 3P
DIFA:DDMZ511Law - seminar II H. Průchovákz 0/2/22 3P
DIFA:DDMZ512Control multiple file Theatre B. Chládkováz 1/1/12 3-
DIFA:DDMZ513Selected Chapters from Sociology B. Chládkovákz 1/1/12 3-
DIFA:DDMZ514Public contracts and tenders H. Průchováz 1/1/22 3-
37 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DDML502The producer seminar (manag. theater and art) B. Chládkovákz 0/2/84 4P
DIFA:DDML505Master's Thesis - Seminar B. Chládkováz 1/1/11 4Z
DIFA:DDML506Master`s Thesis B. Chládkováz 0/0/3216 4Z
DIFA:DDML513Selected Chapters from Sociology B. Chládkovákz 1/1/11 4-
DIFA:DDML515History of culture and present B. Chládkovákz 1/1/22 4P
DIFA:DDMLY05International Theatre Festival V B. Chládkováz 0/56/02 4-
26 credits

Povinně volitelné

Volitelné

Zimní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAAZX16Roots of European Culture - Antique and Christianity P. Osolsoběz 2/0/22 3-
DIFA:DAAZX32English J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX33German J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX34French J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX35Spanish J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX36Russian J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX62Roots of European culture P. Osolsoběz 2/0/22 3-
DIFA:DDMZY01Individual project - production B. Chládkováz 0/0/131 3-
15 credits

Letní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAALX16Roots of European Culture - Antique and Christianity P. Osolsobězk 2/0/22 4-
DIFA:DAALX32English J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX33German J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX34French J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX35Spanish J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX36Russian J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX62Roots of European culture P. Osolsobězk 2/0/22 4-
14 credits