H51129 Základy manažerské psychologie

Hudební fakulta
zima 2013
Rozsah
1/0. 2 kr. 2 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Uzavřený druhý ročník studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Úvod do psychologie. Psychologie jako pravděpodobnostní vědecká disciplína. Vztah psychologie - ekonomie. Úloha psychologie v práci manažera.
  Sebepoznání. Proč lépe poznávat sám sebe? Zdroje sebepoznání. Možnosti seberůstu: Co se dá měnit a co ne? Do jaké míry?
  Komunikace. Verbální, paraverbální a neverbální komunikace. Komunikační model. Zdroje komunikačních šumů. Význam zpětné vazby.
  Nácvik základních prezentačních dovedností.
  Základy asertivního jednání. Pasivita, agresivita, manipulace. Asertivní práva.
  Duševní hygiena. Zdroje stresu a zátěže a možnosti jejich zvládání. Pracovní zátěž.
  Člověk ve skupině. Pracovní skupina a pracovní tým. Skupinové a týmové role. Komunikace a spolupráce ve skupině.
  Historie psychologie organizace a řízení. Teorie organizace.
Výukové metody
Bloková výuka v podobě 4 intenzivních přednášek propojených s cvičeními.
Metody hodnocení
účast na výuce, která je koncipována jako sebezkušenostní, je povinná. Maximum je absence na jednom bloku výuky. Konkrétní obsah zkoušky je sdělen v průběhu výuky.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.