H51129 Základy manažerské psychologie

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
1/1/0. 2 kr. 2 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zuzana Ježková (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 10:10–11:45 006, kromě Po 19. 12., kromě Út 20. 12., kromě St 21. 12., kromě Čt 22. 12., kromě Pá 23. 12.
Předpoklady
Uzavřený druhý ročník studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je obeznámit studenty s možnostmi využití psychologických poznatků v oblasti managementu. Studenti si osvojí teoretické i praktické dovednosti z oblasti sebepoznání, komunikace, sebeprezentace, asertivity, duševní hygieny či práce s týmem.
Osnova
 • Úvod do psychologie. Psychologie jako pravděpodobnostní vědecká disciplína. Vztah psychologie - ekonomie. Úloha psychologie v práci manažera.
  Sebepoznání. Možnosti seberůstu.
  Efektivní komunikace nejen v manažerské praxi.
  Nácvik základních prezentačních dovedností.
  Základy asertivního jednání.
  Duševní hygiena. Zdroje stresu a zátěže a možnosti jejich zvládání. Pracovní zátěž.
  Člověk ve skupině. Pracovní skupina a pracovní tým. Skupinové a týmové role. Komunikace a spolupráce ve skupině.
Literatura
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada 1996. info
 • Vybíral, Zbyněk, Psychologie komunikace, Praha, Portál 2000. info
 • Beyerstein, B. L. et al. (2010). 50 největších mýtů populární psychologie: Opravník obecně oblíbených omylů o lidském chování. Praha: Euromedia.
 • Atkinsonová, R. L. et al. (2003). Psychologie. Praha: Portál.
 • Mikuláštík, M. (2007). Manažerská psychologie. Praha: Grada.
 • Cumminsová, D. (1995). Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál.
 • Pauknerová a kol. (2006). Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a povinných seminářů. V rámci výuky je využívána práce ve skupině, samostatná práce studentů, videofeedback, přednášky, diskuse, nácvik dovedností, hraní rolí, psychologické testy, prezentace prací studentů a další.
Metody hodnocení
Min. 80% účast ve výuce Prezentace studentů Ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023, zima 2024.