H60101HOl Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2025
Rozsah
0/2/22. 12 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
doc. MgA. Pavel Tylšar (přednášející)
Garance
doc. Jurij Likin
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60101HOz - Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je další rozvoj interpretačních znalostí a nástrojových dovedností získaných na předešlém vývojovém stupni. Rozvoj profesionální orientace v interpretaci hudby barokní, klasické, romantické i moderní. Důraz je kladen na zdokonalení techniky, tónovou vytříbenost a stavbu frází.
Výstupy z učení
Student zvládá technicky náročné skladby a je schopen samostatné interpretace koncertní literatury různých stylových období.
Osnova
 • Prohloubení znalostí a dovedností v oblasti umění hry na hoboj pomoci metodiky nastudování doporučených skladeb různých slohových období, seznámení s odbornou literaturou a reflektování teoretických poznatků a praktických dovedností formou písemné semestrální práce.
 • Doplňování repertoáru o tituly dosud nestudovaných stylů a autorů, pro něž nebyl dostatečný prostor v předchozím studiu. Nastudování etud pro zdokonalování v technice a tónových možnostech hry na hoboj. Rozšiřování dovedností studenta směrem k současným interpretačním trendům (studium dvojitého staccata, hra flažoletů, používání moderní dechové techniky).
 • Technická cvičení - etudy - výběr :
  Luft, J. H.: 24 Etud
  Ferling, F. W.: 48 Etud, Op. 31, 144 Präludiem und Etuden für Oboe, 1. a 2. díl
  Rodé, P.: 24 Caprices en forme d´etudes.
 • Nastudováním doporučených skladeb se rozumí příprava a realizace na úrovní koncertního provedení minimálně dvou přednesových skladeb pro vystoupení na interpretačních seminářích, semestrální zkoušce a děkanské zkoušce.
 • Doporučeným podílem skladeb barokního období za doprovodu cembala a skladeb za doprovodu klavíru je 1:1 (viz nabídka předmětu Studium repertoáru s cembalem pro studenty oboru Hra na hoboj).
  Návrh přednesových skladeb:
  Telemann, G. Ph.: 12 Fantazií (č. 1.-4., 6.-7., 8 a 10),
  Bach, J. S. / Bach, C. Ph. E.: Sonáta g moll BWV 1020/ H. 542.5.,
  Händel, G. F.: Sonáta c moll, Sonáta g moll
  Bach, C. Ph. E.: Sonáta g moll,
  Vivaldi, A.: Sonáta c moll
  Chedeville, N. (Vivaldi, A.): Sonáta č. 6 g moll z Il Pastor Fido,
  Telemann, G. Ph.: Sonáta e moll, Sonáta g moll, Sonáta B dur,
  Bozza, E.: Conte Pastorale,
  Saint-Saëns, C.: Sonáta,
  Sancan, P.: Sonatina,
  Kalliwoda, J. W.: Morceau de Salon, Op. 228,
  Schumann, R.: Tři romance, Adagio a Allegro,
  Devienne, F.: Sonáty,
  Krommer – Kramář, F.: Koncert F dur Op. 52.
Literatura
  doporučená literatura
 • Passin, G.: Die Spieltechnik der Oboe
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Schaeferdieck, M.: Foundations of Oboe Playing, Wargau: Accolade Musikverlag, 2009, ISBN 3-9805707-2-X. ISMN M-50135-550-1
 • Schuring, M.: Oboe Art and Method, New York: Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-19-537458-2
 • Rothwell, E.: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
 • Sprenkle, R., Ledet, D.: The Art of Oboe Playing, 1961, ISBN 0-87487-040-2
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, vystoupení na semináři
Metody hodnocení
jedno bodované vystoupení na Interpretačním semináři
klasifikovaný zápočet – komisionální
potvrzení hodnocení za LS tzv. děkanskou zkouškou
Navazující předměty
Informace učitele
Nastudováním doporučených skladeb se rozumí příprava a realizace na úrovní koncertního provedení minimálně dvou přednesových skladeb pro vystoupení na interpretačních seminářích a semestrálních zkouškách.
Doporučeným podílem skladeb barokního období za doprovodu cembala a skladeb za doprovodu klavíru je 1:1 (viz nabídka předmětu Studium repertoáru s cembalem pro studenty oboru Hra na hoboj).

Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.