H60101HOl Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2017
Rozsah
0/2/0. 12 kr. 12 z 24. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
Jan Hoďánek (přednášející)
doc. MgA. Pavel Tylšar (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H60101HOz Hra na nástroj I )
uzavření zimního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava na úrovní koncertního provedení minimálně dvou přednesových skladeb pro vystoupení na interpretačních seminářích, semestrálních zkouškách a děkanských zkouškách. Hra zpaměti na semestrálních a děkanských zkouškách je povinná. Povinná skladba: skladba barokního období s doprovodem cembala ze seznamu doporučených skladeb (víz předmět Studium repertoáru s cembalem).
Podmínky pro udělení zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek:
1. ročník bakalářského studia
a) Jedno vystoupení v každém semestru na semináři (vystoupení se boduje) b) Uzavřít každý semestr před zkušební komisí c) Uzavřít letní semestr před děkanskou komisí Na seminářích a semestrálních zkouškách budou interpretovány rozdílné přednesy v délce minimálně 10 min pro každý přednes, tj. 2 různé přednesy pro semestr.
Osnova

 • Pokračování v technickém zdokonalování výběrem etud vyšší obtížnosti. Důraz na zdokonalení prstové techniky - přesné vyslovení rytmicko-technických pasáží. Interpretace stupnic a akordů v různých variačních obměnách (legato, staccato, intervaly a jejich kombinace). Pokračování v individuálním systému práce: zaměření na intonaci, nasazení tónu, pojivost tónu, vyrovnanost rejstříků, rozvoj technických možností hráče.
  - Doporučená každodenní cvičení: intonační cvičení (A. M. R. Barret, H. Brod, A. Giampieri, L. Bleuzet, Ph. Bernold, G. Passin, M. Schaefendriek), stupnice a akordy v různých variačních obměnách - legato, staccato, intervaly a jejich kombinace (systém stupnicových cvičení doc. Jurije Likina).
  - Doporučené etudy: J.H. Luft 24 Etud, F. W. Ferling 48 Etud, Op. 31, 144 Präludiem und Etuden für Oboe, 1. a 2. díl, P. Rodé 24 Caprices en formel d´etudes. Prohloubení dovednosti o pravidlech interpretace barokní hudby pomoci nastudování doporučených skladeb a seznámení s odbornou literaturou.
  - Návrh přednesových skladeb: G. Ph. Telemann 12 Fantazií, J. S. Bach / C. Ph. E. Bach Sonáta g moll BWV 1020/ H. 542.5., G.F. Händel Sonáta c moll, Sonáta g moll, C. Ph. E. Bach Sonáta g moll, A. Vivaldi Sonáta c moll, N. Chedeville (A. Vivaldi) Sonáta č. 6 g moll z Il Pastor Fido, G. Ph. Telemann Sonáta e moll, Sonáta g moll, Sonáta B dur, E. Bozza Conte Pastorale, C. Saint-Saëns Sonáta, P. Sancan Sonatina, J. W. Kalliwoda Morceau de Salon, Op. 228, R. Schumann Tři romance, Adagio a Allegro, Fr. Devienne Sonáty, F. Krommer – Kramář Koncert F dur Op. 52.
  Doporučený repertoár pro bakalářské studium:
  A:
  Skladby pro sólový hoboj:
  G. Ph. Telemann: 12 Fantazií pro sólový hoboj
  J.S. Bach: Partita g moll pro sólový hoboj, BWV 1013
  C. Ph. E. Bach: Sonáta g moll pro sólový hoboj
  Skladby pro sólový hoboj s cembalem (basso continuo):
  J.S. Bach: Sonáta g moll BWV 1020
  G. Ph. Telemann: Sonáta g moll z “Tafelmusik” twV 41:g6
  G. Ph. Händel: Sonáta g moll, c moll
  A. Vivaldi: Sonáta c moll (Schott)
  C. Ph. E. Bach: Sonáta g moll
  M. Marais: Les Folies d’Espagne (Barenreiter)
  F. Couperin: Královské koncerty (Concerts Royaux) č. 1, 6, 11 (Fuzeau, Musica Rara)
  Skladby pro sólový hoboj a smyčce:
  A. Marcello: Koncert d moll (Musica Rara)
  A. Vivaldi: Koncert C dur RV 447
  A. Vivaldi: Koncert d moll RV 454
  G. Ph. Telemann Koncert F dur
  T. Albinoni Koncert d moll
  J. S. Bach Koncert d moll BWV1059
  J. S. Bach Koncert A dur pro hoboj d´amour BWV1055
  B:
  W. A. Mozart: Koncert pro hoboj a orchestr C dur, K.314(285d), (Edition Henle)
  J. N. Hummel Introdukce, téma a variace
  F. V. Kramář: Koncert pro hoboj F dur, Op.37
  A. Lebrun: Koncert d moll č. 1 (Schott)
  B. H. Crussel Divertimento, Op.9
  W.A. Mozart: Kvartet F dur K370 (1781), (Barenreiter)
  F. V. Kramář: Kvartet
  J. Fiala: Kvartet
  C:
  R. Schumann: Tři romance pro hoboj a klavír, op. 94
  R. Schumann: Adagio a Allegro
  C. Saint-Saens Sonáta
  P. Sancan: Sonatina
  E. Bozza: Conte Pastorale
  E. Bozza: Pastorální Fantazie
  F. Foret: Patres et Rythmes Champetres
  J. W. Kalliwoda: Morceau de salon
  J. W. Kalliwoda: Concertino
  V. Bellini: Koncert
  J. Absil: Burlesque
  D. Milhaud: Sonatina
  H. Dutilleux: Sonáta
  F. Poulenc: Sonáta (Chester Music)
  J. Francaix: L ´Horologe de Flore (Květinové hodiny)
  B. Britten: Temporal variations ( Boosey&Hawkes)
  R. Vaughan Williams: Koncert
  M. Dranishnikova: Poem
  N. Skalkottas: Concertino (Margun Music Inc)
  M. Mihalovici: Sonatina Op. 13 (1928)
  B. Britten: Šest metamorfóz pro sólový hoboj
  J. Pelikán: Sonatina pro hoboj a klavír (Barenreiter Praha)
  S. Bodorová: Magikon
  K. Slavický: Suita
  A. Dorati: Pět kusů pro sólový hoboj ( Boosey& Hawkes)
  G. Silvestrini: Six Etudes pour Hautbois, Editions du Hautbois, Paris
Literatura
 • Joppig, Günther: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
 • Burgess, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
 • Bechler, Leo: Die Oboe. C. Mezeburger, 1914, Leipzig
 • Rothwell, Evelyn: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
 • Schuring, Martin: Oboe: Art and Method
 • Bigotti, Giovanni: Storia dell´Oboe. Zanibon, 1974, Padova
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : Oboe. Macdonald and Janes, London 1977. info
 • Quantz, J.J. : Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980. info
 • Fleurot, Francois: Le Hautbois. Ed. Pikard, 1984, Paris
 • Likin, Jurij: Estetika hobojového tónu, Brno 2013
 • Batte, Philip: The Oboe. Ernst Benn Limited, 1956, London
 • Prokopová, Radka. Praktické užití poloautomatického systému u hoboje, diplomová práce, Brno 2012
 • Johan Joachim Quantz - Hra na dechové nástroje. info
 • Vybrané hudebně-teoretické traktáty (S. Ganassi, G. Caccini, J. Mattheson, L. Mozart, J. J. Quantz, C. Ph. E. Bach, D. G. Türk u. a.). info
 • J.J.Quantz: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu (Ed. Supraphon Praha 1990). info
 • Neumann, F. : Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music. Princeton 1983 Quantz, J. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1990 Růžičková, Z.: Interpretační praxe v barokní hudbě se zřetelem k cembalu a klávesovým nástrojům. SPN, Praha 1985. info
Výukové metody
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.