H60101HOl Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/2/0. 12 kr. 12 z 24. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
Jan Hoďánek (přednášející)
doc. MgA. Pavel Tylšar (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Uzavření zimního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je další rozvoj interpretačních znalostí a nástrojových dovedností získaných na předešlém vývojovém stupni. Rozvoj profesionální orientace v interpretaci hudby různých slohových období. Důraz je kladen na zdokonalení techniky, tónové kultury a agogiky.
Výstupy z učení
Student zvládá technicky náročné skladby a je schopen samostatné interpretace koncertní literatury různých stylových období.
Osnova
 • Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností v oblasti umění hry na hoboj pomoci metodiky nastudování doporučených skladeb různých slohových období, seznámení s odbornou literaturou a reflektování teoretických poznatků a praktických dovedností formou písemné semestrální práce.
 • Nastudováním doporučených skladeb se rozumí příprava a realizace na úrovní koncertního provedení minimálně dvou přednesových skladeb (v každém semestru) pro vystoupení na interpretačních seminářích, semestrální zkoušce a děkanské zkoušce.
 • Hra zpaměti na semestrální a děkanské zkoušce je povinná.
 • Podíl skladeb barokního období za doprovodu cembala a skladeb za doprovodu klavíru je 1:1.
 • Podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaných zápočtů a zkoušek: a) jedno vystoupení v každém semestru na semináři KDN (vystoupení se boduje), b) uzavřít každý semestr před zkušební komisí, c) uzavřít letní semestr před děkanskou komisí. Na seminářích a semestrálních zkouškách budou interpretovány rozdílné přednesy v délce minimálně 10 min.pro každý přednes, tj 2 různé přednesy za semestr, 4 různé přednesy za akademický rok.
 • Studentovi je doporučeno pokračování v technickém zdokonalování výběrem intonačních cvičení a etud vyšší obtížnosti. Interpretace stupnic a rozložených akordů v různých variačních obměnách (legato, staccato, intervaly a jejich kombinace). Pokračování v individuálním systému práce: intonace, produkce tónu, pojivost tónu, vyrovnanost rejstříků, rozvoj technických možností hráče.
 • Navrhovaný repertoár hobojové literatury pro 1. ročník:
 • Skladby pro sólový hoboj:
 • G. Ph. Telemann 12 Fantazií pro sólový hoboj
 • J.S. Bach Partita g moll pro sólový hoboj, BWV 1013
 • C. Ph. E. Bach Sonáta g moll pro sólový hoboj
 • Skladby pro hoboj s doprovodem cembala (basso continuo):
 • J.S. Bach Sonáta g moll BWV 1020
 • G. Ph. Telemann Sonáta g moll z “Tafelmusik” twV 41:g6
 • G. Ph. Händel Sonáta g moll, c moll
 • A. Vivaldi Sonáta c moll (Schott), Sonáta g moll RV 28, Sonáta g moll Il Pastor Fido
 • C. Ph. E. Bach: Sonáta g moll
 • M. Marais: Les Folies d’Espagne (Barenreiter)
 • F. Couperin: Královské koncerty (Concerts Royaux) č. 1, 6, 11 (Fuzeau, Musica Rara)
 • Skladby pro sólový hoboj a smyčce:
 • A. Marcello: Koncert d moll (Musica Rara)
 • A. Vivaldi: Koncert C dur RV 447
 • A. Vivaldi: Koncert d moll RV 454
 • G. Ph. Telemann Koncert F dur
 • T. Albinoni Koncert d moll
 • J. S. Bach Koncert d moll BWV1059
 • J. S. Bach Koncert A dur pro hoboj d´amour BWV1055
 • B:
 • W. A. Mozart Koncert pro hoboj a orchestr C dur, K.314(285d), (Edition Henle)
 • J. N. Hummel Introdukce, téma a variace
 • F. V. Kramář Koncert pro hoboj F dur, Op. 37, Koncert pro hoboj F dur, Op. 52
 • A. Lebrun Koncert d moll č. 1 (Schott)
 • B. H. Crussel Divertimento, Op. 9
 • W. A. Mozart Kvartet F dur K370 (1781), (Barenreiter)
 • C:
 • R. Schumann: Tři romance pro hoboj a klavír, op. 94
 • R. Schumann: Adagio a Allegro
 • C. Saint-Saens Sonáta
 • P. Sancan: Sonatina
 • E. Bozza: Conte Pastorale
 • E. Bozza: Pastorální Fantazie
 • J. W. Kalliwoda: Morceau de salon
 • J. W. Kalliwoda: Concertino
 • V. Bellini: Koncert
 • J. Absil: Burlesque
 • D. Milhaud: Sonatina
 • H. Dutilleux: Sonáta
 • F. Poulenc: Sonáta (Chester Music)
 • J. Francaix: L ´Horologe de Flore (Květinové hodiny)
 • B. Britten: Šest metamorfóz pro sólový hoboj
 • J. Pelikán: Sonatina pro hoboj a klavír (Barenreiter Praha)
 • S. Bodorová: Magikon
 • K. Slavický: Suita
 • A. Dorati: Pět kusů pro sólový hoboj ( Boosey& Hawkes)
 • G. Silvestrini: Six Etudes pour Hautbois, Editions du Hautbois, Paris
Literatura
  povinná literatura
 • Schuring, Martin: Oboe: Art and Method
 • Schaeferdiek Marc: Foundations of Oboe Playing
 • Burgess, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
 • Barret A.M. R., Schuring Martin: Oboe Method
 • Passin Günter: Die Spieltechnik der Oboe
 • Sprenkle, Robert: The Art of Oboe Playing
  doporučená literatura
 • Bělský Vratislav: Hudba baroka, JAMU v Brně, 2010
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : Oboe. Macdonald and Janes, London 1977. info
 • Rothwell, Evelyn: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
  neurčeno
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, vystoupení na semináři
Výuka probíhá zejména formou individuálních lekcí a konzultací, přednášek, seminářů, cvičení, projektů, praxí, pracovních a studijních stáží, dílen, semestrální písemné práce.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet – komisionální.
Navazující předměty
Informace učitele
Podíl skladeb barokního období za doprovodu cembala a skladeb za doprovodu klavíru je 1:1.
Minimální požadavky na splnění předmětu / Podmínky pro udělení zápočtů (klasifikovaného zápočtu) - 1. ročník bakalářského studia:


a) Jedno vystoupení v každém semestru na semináři (vystoupení se boduje).


b) Uzavřít každý semestr před zkušební komisí.


c) Uzavřít letní semestr před děkanskou komisí. Na seminářích a semestrálních zkouškách budou interpretovány rozdílné přednesy v délce minimálně 10 min pro každý přednes, tj. dva různé přednesy / semestr, čtyři přednesy / akademický rok.


d) Uzavřít každý semestr odevzdáním písemné semestrální práce reflektující aktuální stav teoretických poznatků a praktických dovedností v předmětu Hra na hoboj a sloužící přípravou pro budoucí bakalářskou písemnou práci.

Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024, léto 2025.