H60101HOl Hra na nástroj I

Hudební fakulta
léto 2014
Rozsah
0/2. 12 kr. 12 z 24. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
H60101HOz Hra na nástroj I
uzavření zimního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
uzavření letního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
 • - Individuální vyhodnocení předchozího studia, příprava studijního plánu s důrazem na skladby vrcholného baroka : stylovost provedení, interpretace melodických ozdob, logické vedení frází, ekonomika dýchání.
  - Návrh přednesových skladeb : G.F. Händel : Sonáta c moll, Sonáta g moll, výběr z šesti koncertů nového vydání Hawkes 1974. B. Marcello : Koncert c moll. A. Vivaldi : Koncert c moll, Koncert a moll. G.Ph. Telemann : Sonáty e moll, g moll, B dur.
  - Etudy s vyšším stupněm obtížnosti : W. Ferling : 144 Präludiem und Etuden für Oboe, 1. a 2. díl. H. Hadamovski : Oboe Schule.
  - Návrh děl autorů první poloviny 20. století : D. Milhaud : Sonatina,
  - F. Poulenc : Sonáta, P. Eben : Sonáta, M. Mihalovici : Sonatina.
  - Sestavení dramaturgického plánu pro letní semestr 1. ročníku s přihlédnutím k jeho dosavadnímu plnění.
  LS
  - Pokračování (individuálně) v technickém zdokonalování výběrem etud vyšší obtížnosti. Důraz na zdokonalení prstové techniky - přesné vyslovení rytmicko-technických pasáží. Interpretace stupnic a akordů v různých variačních obměnách (legato, staccato, intervaly a jejich kombinace). Výběr přednesových skladeb akcentujících díla klasická.
  - Doporučené etudy : H. Hadamovski : Oboe Schule. E. Loyon : 32 etud pro hoboj.
  - Návrh přednesových skladeb : Baroko : J.S. Bach : Sonáty pro hoboj a varhany č. 1 (98), č. 2 (81), č. 3 (99). A. Vivaldi : Koncert C dur. A. Besozzi: Sonáta C dur. Klasicismus : J. Haydn : Koncert C dur. J.A. Koželuh : Koncert F dur. J.Chr. Bach : Koncert F dur. F.A. Rosetti : Koncert C dur. Romantismus : R. Schumann : Tři romance, op. 94. E. Bozza : Fantasie pastorale, op. 37. Fr. Suchý : Fantasie.
  - Výběr skladeb (s ohledem na dramaturgickou stavbu) pro tři seminární vystoupení a veřejné (bodované) vystoupení ve 2. ročníku.
Literatura
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : Oboe. Macdonald and Janes, London 1977. info
 • Quantz, J.J. : Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980. info
Výukové metody
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.