H61548 Seminář KM II

Hudební fakulta
léto 2015
Rozsah
0/0. 8 kr. 8 z 8. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Lucie Šnajdrová (přednášející)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Uzavření prvního ročníku magisterského studia hudebního manažerství
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Rozbory koncepcí uměleckých a kulturních institucí a organizací v přímé konfrontaci s odborníky. Vlastní praktické návrhy koncepcí pro zvolené organizace.
Literatura
 • DVOŘÁK, Jan. Kreativní mananement pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s.(na vyžádání výtah z knihy zašlu v el.podobě). info
 • www.proculture.cz. info
 • SMOLÍKOVÁ, Marta. Management umění. Praha: VŠUP, Otevřená společnost o. p. s, ProCulture, 2008. 167 s. ISBN 978-80-86863-24-5. (na vyžádání zašlu v el.podobě). info
 • www.ooas.cz. info
 • www.uvucr.cz. info
 • www.gestor.cz. info
 • Galerie Art Praha - přední aukční dům a galerie klasického výtvarného umění. www.galerieart-praha.cz. info
 • Jednota hudebního divadla: http://host.divadlo.cz/jhd/. info
 • webové stránky českých divadel a orchestrů, především ND Praha a Brno, Státní opera Praha, Česká filharmonie a Filharmonie Brno, Filharmonie Hradec Králové. info
 • www.sverak.cz. info
Výukové metody
Seminář, exkurze a přímé konfrontace s experty.
1) Zimní semestr bude zahájen 14.10.2011 v 10 hodin (seznámení, předložení plánu další výuky, která se bude skládat ze 4 setkání(vně i mimo školu) s experty). Každé setkání bude trvat cca 2hodiny.
2) V letním semestru proběhnou celkem 3 setkání. Poslední seminář bude věnován problematice konkurzů a psaní koncepcí.
Metody hodnocení
V zimním semestru student získá zápočet za vypracování písemné reflexe 1. části semináře; v letním semestru za koncepci (včetně všech požadovaných příloh) vypracovanou na základě fiktivní nabídky práce a po absolvování fiktivního konkurzu.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.