H61548 Kulturní management IV - diplomová práce

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Vít Kouřil (přednášející)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
každou sudou středu 15:10–16:55 006
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit veškeré znalosti z oblasti uměleckého managementu, připravit studující na závěrečné SZZ spolu s obhajobou diplomové práce.
Osnova
 • 1. Struktura uměleckých organizací 2. Hudební časopisy a publicistika 3. Grantové možnosti pro oblast umění 4. Životní styl a hudební preference 5. Strategický management a jeho uplatnění v kultuře 6. Kulturní politika ČR a její význam 7. Kreativní ekonomika 8. Využití projektového managementu v umění – hard skills 9. Využití projektového managementu v umění – soft skills 10. Průmysl populární hudby 11. Kultura jako ekonomický faktor. Multiplikační efekty, role kultury i mimo ekonomickou oblast. 12. Specifika manažerské funkce vedení v kultuře a umění 13. Marketing v umění 14. Hudební vzdělávání. 15. Fundraising v umění 16. Hudební agentury ČR 17. Základní manažerské funkce aplikované pro oblast kultury 18. Možnosti podpory v oblasti umění a kultury z EU 19. Fenomén EHMK. Evropské hlavní město kultury. 20. Financování živého umění v ČR
  Obecná témata:
  - přehled v kulturní oblasti a orientace v institucích v ní působících
  - historie a současnost řízení kulturních organizací
  - specifika managementu kulturních organizací ve veřejném i privátním sektoru
  - právní formy existence ziskových a neziskových kulturních organizací
  - přímé a alternativní možnosti financovaní organizací v kulturní sféře
  - propojení tvůrčího procesu se schopností jeho realizace v praxi
  - příprava, analýza a vyhodnocení samostatné diplomové práce
  - kulturní politika v kontextu ČR
  - kreativní průmysly v kontextu ČR i Evropy
  - grantové systémy ČR i základní orientace v infrastruktuře grantů pro oblast kultury v EU (případně zámoří)
  - principy a formy podnikaní v oblasti kultury a umění

Literatura
  povinná literatura
 • Hagoort, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. 2010. info
 • Patočka, Jiří. Heřmanová, Eva. Lokální a regionální kultura v České republice. 2009. info
 • Kloudová, Jitka. Kreativní ekonomika. 2010. info
 • Dobrovolníci pro kulturu. Institut umění - Divadelní ústav. 2011. info
 • Studie současného stavu podpory umění. Svazek I. - Definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávání a výchova. info
 • Cultural statistics. EUROSTAT. 2011. info
  doporučená literatura
 • Svetozar, Vítek. Divadelní provoz. Druhé vydání. 1981. info
 • Elisabeth Hill: Arts Management. info
 • Demmer, Christine. Rauhe Hermann. Kulturmanagement: Theorie und Praxis einen profesionellen Kunst. 1. Vydání. Gruiter : 1997. ISBN 3-11-0129852-5. info
 • Jacobshagen, Arnold. Reininghaus, Frieder. Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert. Musik und Kulturbetrieb.Köthen : Laaber, 2006. ISBN 3-89007-430-8. info
 • Schmidt-Ott, Thomas. Orchesterkrise und Orchestermarketing. Untersuchungen zur "turn-around" spezifischen Relevanz US-amerikanischer Marketingstrategien im deutschen Orchesterbetrieb. Frankfurt/M. 1998. info
 • Byrnes, J., William. Management and the Arts. Čtvrté vydání. Burlington : Elsevier, 2009. ISBN 978-0-240-81004-1. info
 • Kaiser, M. Michael. The Art of the Turnaround. Brandeis University Press. 2009. ISBN 978-1-58465-735-4. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení. Diskuze, prezentace, konzultace.
Metody hodnocení

Doporučená literatura k seminární práci (odborné téma):
dle konzultace doporučí pedagog.

Předpoklady splnění předmětu:
- aktivní zapojení během výuky
- odevzdání a obhájení seminární práce,
- prezentace zadaných témat ostatním studentům,
- povinná účast na přednáškách a workshopech zahraničních i českých expertů.Metody hodnocení: zkouška (ZS) a zápočet (LS) a SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.