H61548 Kulturní management IV: diplomová práce

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Vít Kouřil (přednášející)
MgA. Daniela Peclová (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 15:10–16:45 012
Předpoklady
Uzavření prvního ročníku magisterského studia hudební produkce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Kurz představuje artificiální hudbu (převážně tzv. klasickou hudbu) jakožto součást kulturních průmyslů a pozdně moderní společnosti. Využívá zejména poznatků sociologie kultury, hudební ekonomie, historie a psychologie. Posluchači a posluchačky by po jeho absolvování měli zvládnout pracovat se zahraniční odbornou literaturou a lépe chápat vztah mezi artificiální hudbou, hudebním průmyslem a strukturou moderní společnosti.
Literatura
  • DVOŘÁK, Jan. Kreativní mananement pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s.(na vyžádání výtah z knihy zašlu v el.podobě). info
  • www.proculture.cz. info
  • www.ooas.cz. info
  • www.uvucr.cz. info
  • www.gestor.cz. info
  • Galerie Art Praha - přední aukční dům a galerie klasického výtvarného umění. www.galerieart-praha.cz. info
  • Jednota hudebního divadla: http://host.divadlo.cz/jhd/. info
  • webové stránky českých divadel a orchestrů, především ND Praha a Brno, Státní opera Praha, Česká filharmonie a Filharmonie Brno, Filharmonie Hradec Králové. info
  • www.sverak.cz. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou semináře, studenti čtou, interpretují a diskutují studie pojednávající o průmyslových, společenských a mediálních aspektech artificiální hudby. V tematizovaných hodinách tak rozebereme povahu trhu s artificiální hudbou, její marketing a promotion, individuální i kolektivní aktéry, sociální strukturu a preference posluchačů či vztah s médii.
Metody hodnocení

Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024, léto 2025.