H61548 Cultural Management II - seminar

Faculty of Music
Summer 2015
Extent and Intensity
0/0. 8 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Lucie Šnajdrová (lecturer)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Uzavření prvního ročníku magisterského studia hudebního manažerství
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Rozbory koncepcí uměleckých a kulturních institucí a organizací v přímé konfrontaci s odborníky. Vlastní praktické návrhy koncepcí pro zvolené organizace.
Literature
  • DVOŘÁK, Jan. Kreativní mananement pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s.(na vyžádání výtah z knihy zašlu v el.podobě). info
  • www.proculture.cz. info
  • SMOLÍKOVÁ, Marta. Management umění. Praha: VŠUP, Otevřená společnost o. p. s, ProCulture, 2008. 167 s. ISBN 978-80-86863-24-5. (na vyžádání zašlu v el.podobě). info
  • www.ooas.cz. info
  • www.uvucr.cz. info
  • www.gestor.cz. info
  • Galerie Art Praha - přední aukční dům a galerie klasického výtvarného umění. www.galerieart-praha.cz. info
  • Jednota hudebního divadla: http://host.divadlo.cz/jhd/. info
  • webové stránky českých divadel a orchestrů, především ND Praha a Brno, Státní opera Praha, Česká filharmonie a Filharmonie Brno, Filharmonie Hradec Králové. info
  • www.sverak.cz. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář, exkurze a přímé konfrontace s experty.
1) Zimní semestr bude zahájen 14.10.2011 v 10 hodin (seznámení, předložení plánu další výuky, která se bude skládat ze 4 setkání(vně i mimo školu) s experty). Každé setkání bude trvat cca 2hodiny.
2) V letním semestru proběhnou celkem 3 setkání. Poslední seminář bude věnován problematice konkurzů a psaní koncepcí.
Assessment methods (in Czech)
V zimním semestru student získá zápočet za vypracování písemné reflexe 1. části semináře; v letním semestru za koncepci (včetně všech požadovaných příloh) vypracovanou na základě fiktivní nabídky práce a po absolvování fiktivního konkurzu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 8 z 8.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2015, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2015/H61548