H61548 Cultural Management IV

Faculty of Music
Summer 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Vít Kouřil (lecturer)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 11:00–12:40 006
Prerequisites (in Czech)
Uzavření prvního ročníku magisterského studia hudební produkce.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Kurz představuje artificiální hudbu (převážně tzv. klasickou hudbu) jakožto součást kulturních průmyslů a pozdně moderní společnosti. Využívá zejména poznatků sociologie kultury, hudební ekonomie, historie a psychologie. Posluchači a posluchačky by po jeho absolvování měli zvládnout pracovat se zahraniční odbornou literaturou a lépe chápat vztah mezi artificiální hudbou, hudebním průmyslem a strukturou moderní společnosti.
Literature
 • DVOŘÁK, Jan. Kreativní mananement pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s.(na vyžádání výtah z knihy zašlu v el.podobě). info
 • www.proculture.cz. info
 • www.ooas.cz. info
 • www.uvucr.cz. info
 • www.gestor.cz. info
 • Galerie Art Praha - přední aukční dům a galerie klasického výtvarného umění. www.galerieart-praha.cz. info
 • Jednota hudebního divadla: http://host.divadlo.cz/jhd/. info
 • webové stránky českých divadel a orchestrů, především ND Praha a Brno, Státní opera Praha, Česká filharmonie a Filharmonie Brno, Filharmonie Hradec Králové. info
 • www.sverak.cz. info
Teaching methods (in Czech)
Kurz probíhá formou semináře, studenti čtou, interpretují a diskutují studie pojednávající o průmyslových, společenských a mediálních aspektech artificiální hudby. V tematizovaných hodinách tak rozebereme povahu trhu s artificiální hudbou, její marketing a promotion, individuální i kolektivní aktéry, sociální strukturu a preference posluchačů či vztah s médii.
Assessment methods (in Czech)

Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2020/H61548