DSCZ216 Základy fotografie

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. MgA. Ondřej Žižka (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 17:00–19:30 MARTA_UCEBNY
Předpoklady
EVER ( DSCL216 Základy fotografie I )
Absolvování předmětu Základy fotografie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se seznámí s důležité historické momenty vývoje fotografie, se souvislostmi s jinými uměleckými žánry, s řemeslnými aspekty fotografie. Studenti si prohlubují teoretické znalosti i praktické dovednosti získané v předmětu Základy fotografie I.
Osnova
  • Tématem je Příběh. Studenti průběžně pracují na tvorbě fotografického příběhu formou sérií nebo sekvencí. Způsob vyjádření si studenti volí sami na základě úvodní přednášky, ve které jsou předvedeny ukázky možných přístupů.
Literatura
    doporučená literatura
  • Fotografujeme portrét, William Cheung, Computer Press 2007. info
  • Michael Langford; Dorling Kindersley: Tvůrčí fotografie, Slovart 1995. info
Výukové metody
seminář, práce s obrazem, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zápočet na základě docházky a odevzdaných prací, což je minimálně 5 fotografií vytištěných na fotografickém papíru, elektronická verze fotografií a textová verze příběhu. Formát fotografií je libovolný, musí korespondovat s obsahem příběhu.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021.