DSCZ216 Fotografie II

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. MgA. Ondřej Žižka (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 16:15–17:45 PRAXE
Předpoklady
Absolvování předmětu Základy fotografie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na rozvoj výrazových schopností studentů prostřednictvím fotografického obrazu. Výuka bude směřovat k pochopení způsobu interpretace skutečnosti do plochy obrazu, ke zvládnutí technických aspektů fotografie a způsobů prezentace fotografií (v podobě portfolia, výstavy, publikace a nebo elektronické prezentace). Studenti si také rozšíří povědomí o vývoji fotografie v kontextu společenských dějin.
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu budou studenti schopni - samostatné práce při výběru a zpracování fotografického tématu - zvládat základní úpravy fotografií - prezentovat fotografie ve fyzické nebo elektronické podobě - chápat fotografii v kontextu společenských dějin
Osnova
  • Téma: Portrét v rozšířeném poli Studenti budou průběžně pracovat na souboru fotografií, které budou charakterizovat osobu jim blízkou nebo je samé formou portrétu, který může vybočit směrem k jiným žánrům (dokument, sekvence, zátiší, atd.) 1. Co je portrét – úvodní přednáška 2. - 3. Fotografování portrétu v ateliéru podle předlohy 4. - 5. Fotografování portrétu v kombinaci s kostýmem a líčením 6. - 7. Fotografování portrétu v různých prostředích s využitím jiných žánrů 8. Výběr zaměření semestrální práce 9. Ukázky různých přístupů v tvorbě osobností fotografie 10. Konzultace samostatné tvorby 11. Konzultace obsahu fotografií, úpravy, ukázky 12. Výběr fotografií pro závěrečný soubor 13. Prezentace semestrálních prací, hodnocení
Literatura
  • AVEDON, Richard: In the American West. Katalog, Kunstmuseum Wolfsburg 2001, ISBN-10: 0292701934; ISBN-13: 978-0292701939
  • EISMANN, Katrin: Photoshop Masking & Compositing, New Riders 2004, ISBN-10: 0735712794 ISBN-13: 978-0735712799
  • AVEDON, Richard: In the American West. Katalog, Kunstmuseum Wolfsburg 2001, ISBN-10: 0292701934; ISBN-13: 978-0292701939
  • PINKAVA, Ivan: Heroes. KANT, Praha 2004, ISBN: 80-86217-72-8
  • ARBUS, Diane: An Aperture Monograph. Aperture, New York 1972, ISBN-13: 978-1597111751 ISBN-10: 1597111759
Výukové metody
seminář, práce s obrazem, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Studenti k zápočtu v zimním i letním semestru odevzdají minimálně 5 fotografií vytištěných na fotografickém papíru. Formát a počet fotografií bude odpovídat záměru prezentace souboru. Podmínkou získání zápočtu je také 80% účast ve výuce.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2023.