DSCL402 Kostým

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
0/4/6. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Kateřina Bláhová (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 10:15–11:45 UCEBNY, kromě Út 12. 4. až So 16. 4.
Předpoklady
EVER ( DSCZ402 Kostým )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kostýmní tvorba, nezřídka jako součást týmové práce s výsledkem syntetického uměleckého artefaktu, je jednou z rozhodujících složek, podílejících se na vzniku jevištního i filmového díla a děl vytvářených pro netradiční, nedivadelní prostory. Předmět Kostým vede studenta k rozvíjení samostatného myšlení a rozvoji individuality ve zvládání obsahů specifických funkcí divadelního kostýmu.
Osnova
  • Kostýmní tvorba, nezřídka jako součást týmové práce s výsledkem syntetického uměleckého artefaktu, je jednou z rozhodujících složek, podílejících se na vzniku jevištního i filmového díla a děl vytvářených pro netradiční, nedivadelní prostory. Předmět Kostým vede studenta k rozvíjení samostatného myšlení a rozvoji individuality ve zvládání obsahů specifických funkcí divadelního kostýmu. Výuka vychází z požadavku komplexního výtvarně scénografického řešení zadaného tématu, jehož je kostým integrální součástí. Společně s analýzou zadání a analýzou postav jsou řešeny významové a výrazové vizuální vztahy a nalézány klíče a koncepce(skici, volné kresby na dané téma, sběr inspirativního materiálu, materiálové kompozice, výsledné barevné návrhy kostýmů, silueta - materiály - barevnost , kontrasty - vztahy mezi postavami, líčení, rekvizita). Studium probíhá formou průběžných konzultací s pedagogem, konfrontací se studenty režie a dramaturgie. Průběžná výuka je zakončena akademickým scénickým projektem, který slouží jako profesionální podklad pro realizaci představení v divadle. Hodnocena je kvalita průběžné práce a schopnost individuální umělecké práce, kreativita a schopnost dokončit projekt, který je prezentován při klauzurách. Posluchač je veden ke vzájemné interakci s ostatními složkami jevištního či volného díla. Zadání konkrétního úkolu, jeho analýza a vymezení. Konzultace jednotlivých inspiračních zdrojů, skic, návrhů, hledání interpretačních postupů. Individuální konzultace koncepce a funkčnosti kostýmní výpravy v návaznosti na ostatní složky díla. Realizace a popřípadě vedení výroby jednotlivých výtvarných kostýmních objektů a masek podle vybraných návrhů.
Literatura
  • L. Kybalová, Encyklopedie módy, 1973. info
  • L. Kybalová, Dějiny odívání, 1996. info
  • Fashion Today, Colin Mc Dowel, Phaidon, London 2000 The fashion book, Phaidon 1998. info
  • Století módy, Ch. Sellingová, Slovárt 2000 The story of World opera, London 1961. info
Výukové metody
Pravidelná výuka Počet hodin kontaktní výuky týdně: 4 Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 6
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě docházky, průběžné celoroční práce studenta a veřejné prezentace zadaného projektu při klauzurách
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.