H51130 Psychology for Managers

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně vykonaná přijímací zkouška a uzavřený zimní semestr.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Kritika a pochvala. Jak je vhodně poskytovat a přijímat?
  Konflikt. Strategie řešení konfliktu. Charakteristiky správného řešení konfliktu. Důsledky neřešených pracovních konfliktů.
  Životopis. Motivační dopis.
  Výběrové řízení. Zásady výběrového pohovoru. Výběrové řízení formou assessment centra.
  Teorie pracovní motivace. Pracovní spokojenost.
  Řízení. Teorie řízení. Metody řízení.
  Time management a zvládání prokrastinace.
Teaching methods (in Czech)
Bloková výuka v podobě 4 intenzivních přednášek propojených s cvičeními.
Assessment methods (in Czech)
Účast na výuce, která je koncipována jako sebezkušenostní, je povinná. Maximum je absence na jednom bloku výuky. Konkrétní obsah zkoušky je sdělen v průběhu výuky.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 2.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H51130