H51130 Psychology for Managers

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně vykonaná přijímací zkouška a uzavřený zimní semestr.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět si klade za cíl prohloubit a rozšířit poznatky z oblasti manažerské psychologie získané v bakalářském cyklu studia. Studenti se naučí efektivně řešit náročné situace v oblasti mezilidské komunikace, budou seznámeni se strategiemi zvládání konfliktů, zákonitostmi výběrového řízení, řízení a motivování druhých či předcházení chronického odkládání úkolů. Seznámí se s možnými potížemi vyplývajícími z každodenní praxe manažera a s tím, jak může psychologie přispět k jejich prevenci či odstranění.
Syllabus (in Czech)
 • Zvládání prokrastinace. Zpětná vazba. Kritika a pochvala. Jak je vhodně poskytovat a přijímat?
  Konflikt. Strategie řešení konfliktu.
  Výběrové řízení. Základní postupy k výběru nového zaměstnance.
  Teorie pracovní motivace. Pracovní spokojenost.
  Řízení. Teorie řízení. Metody řízení.
  Šikana na pracovišti. Psychosomatická onemocnění v životě manažera a prevence jejich vzniku. Koučink.
Literature
 • Čakrt, M.: Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Praha: Management Press, 2004. info
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada 1996. info
 • Vybíral, Zbyněk, Psychologie komunikace, Praha, Portál 2000. info
 • • Ludwig, P. (2013). Konec prokrastinace. Jan Melvil publishing.
 • • Whitmore, J. (1995). Koučování: příručka rozvoje vlastních dovedností a zvyšování výkonnosti. Praha: Management press.
 • • Sliviaková, A. (2010). Příště se do toho pustím dříve! Malá příručka pro prokrastinující. Brno: Knihovnička.cz.
 • • Mikuláštík, M. (2007). Manažerská psychologie. Praha: Grada Publishing.
 • • Jarošová, E., Komárková, R., Pauknerová, D., Pavlica, K. (2005). Trénink sociálních a manažerských dovedností. Praha: Management press.
 • • Khelerová, V. (1999). Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada Publishing.
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou přednášek a povinných seminářů. V rámci výuky je využívána práce ve skupině, samostatná práce studentů, videofeedback, přednášky, diskuse, nácvik dovedností, hraní rolí, psychologické testy, prezentace prací studentů a další.
Assessment methods (in Czech)
Min. 80% účast ve výuce. Prezentace studentů. Ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 2 z 2.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H51130