Kompozice (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
HF:H51174Z Seminář kompozice II • 100 %
HF:H60069Z Dějiny umění I • 100 %
HF:H60290Z Realizace EAH II • 100 %
HF:H60356NZ Teorie kompozice II • 100 %
2. ročník
3. semestr
HF:H51174L Seminář kompozice II • 100 %
HF:H60071L Dějiny umění II • 100 %
HF:H60071Z Dějiny umění II • 100 %
HF:H60198L Kompozice II abs. projekt • 100 %
HF:H60198Z Kompozice II abs. projekt • 100 %
HF:H60221L Příprava diplomové práce • 100 %
HF:H60221Z Příprava diplomové práce • 100 %
HF:H60290L Realizace EAH II • 100 %
HF:H60356NL Teorie kompozice II • 100 %
HF:H70125 Diplomní seminář • 100 %
HF:H70125B Magisterský diplomní seminář • 100 %
HF:H75013L Četba textů k teorii multimédií • 100 %
HF:H75013Z Četba textů k teorii multimédií • 100 %
HF:H51174Z Seminář kompozice II • 50 %
HF:H60068L Estetika I • 50 %
HF:H60069L Dějiny umění I • 50 %
HF:H60087L Hra na cembalo II • 50 %
HF:H60087Z Hra na cembalo II • 50 %
HF:H60200L Kompozice multimediálních děl I • 50 %
HF:H60200Z Kompozice multimediálních děl I • 50 %
HF:H60290Z Realizace EAH II • 50 %
HF:H60356NZ Teorie kompozice II • 50 %
HF:H70079L Alternativní ladění a intonace • 50 %
HF:H70079Z Alternativní ladění a intonace • 50 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 50 %
HF:H80025L Historická improvizace • 50 %
HF:H80025Z Historická improvizace • 50 %
DIFA:DAALX81 Účast v projektech DF a HF • 50 %

Údaje byly předpočítány: 18. 5. 2024 11:23

Všechny obory fakulty