Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KULICHOVÁ, Radka. Pojď se mnou do světa - písně Jiřího Bulise tlumočené do českého znakového jazyka. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2020.
 2. KULICHOVÁ, Radka a Daniela CINCIBUS VACKOVÁ. Skupina Hands Dance. In Kružíková Lenka. Hudební didaktika pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. s. 142-159. Odborné publikace. ISBN 978-80-244-5670-6. doi:10.5507/pdf.20.24456706.
 3. KULICHOVÁ, Radka a Alexandr ZVONEK. Žáci se sluchovým postižením a hudební výchova. In Kružíková Lenka. Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. s. 200-220. ISBN 978-80-244-5663-8. doi:10.5507/pdf.20.24456652.
 4. 2019

 5. KULICHOVÁ, Radka. Theatre Experiment in Czech Sign Language: Life Sentence - The Worst Will Stay. In 9th Conference of Doctoral Studies in Theatre Practice and Theory : Experience as a Research Method in Performing Arts, 2019. 2019.
 6. 2017

 7. KULICHOVÁ, Radka. Alenka – inscenace s využitím uměleckého tlumočení do českého znakového jazyka. 2017.
 8. KULICHOVÁ, Radka a Veronika SLÁMOVÁ. Umělecké tlumočení vybraných písní do českého znakového jazyka. 2017.
 9. 2016

 10. KULICHOVÁ, Radka. Písně V+W tlumočené do znakového jazyka. 2016.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 10. 2021 17:49