Informační systém JAMU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KULICHOVÁ, Radka. Divadlo a český znakový jazyk (multimediální publikace). Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2021. 150 s. ISBN 978-80-7460-194-1.
 2. KULICHOVÁ, Radka. Písně Jiřího Bulise – interpretace písní do českého znakového jazyka. In Doktorandská konference Hudební fakulta JAMU 2021 - odborná on-line konference pro studenty doktorských studijních programů, zaměřených na teoretickou reflexi i interpretaci hudby a všech příbuzných oborů. 2021.
 3. KULICHOVÁ, Radka. Pohádky ve znakovém jazyce. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2021.
 4. KULICHOVÁ, Radka. Umělecké tlumočení do českého znakového jazyka (multimediální publikace). Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2021.
 5. 2020

 6. KULICHOVÁ, Radka. Pojď se mnou do světa - písně Jiřího Bulise tlumočené do českého znakového jazyka. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2020.
 7. KULICHOVÁ, Radka a Daniela CINCIBUS VACKOVÁ. Skupina Hands Dance. In Kružíková Lenka. Hudební didaktika pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. s. 142-159. Odborné publikace. ISBN 978-80-244-5670-6. doi:10.5507/pdf.20.24456706.
 8. KULICHOVÁ, Radka a Alexandr ZVONEK. Žáci se sluchovým postižením a hudební výchova. In Kružíková Lenka. Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. s. 200-220. ISBN 978-80-244-5663-8. doi:10.5507/pdf.20.24456652.
 9. 2019

 10. KULICHOVÁ, Radka. Theatre Experiment in Czech Sign Language: Life Sentence - The Worst Will Stay. In 9th Conference of Doctoral Studies in Theatre Practice and Theory : Experience as a Research Method in Performing Arts, 2019. 2019.
 11. 2017

 12. KULICHOVÁ, Radka. Alenka – inscenace s využitím uměleckého tlumočení do českého znakového jazyka. 2017.
 13. KULICHOVÁ, Radka a Veronika SLÁMOVÁ. Umělecké tlumočení vybraných písní do českého znakového jazyka. 2017.
 14. 2016

 15. KULICHOVÁ, Radka. Písně V+W tlumočené do znakového jazyka. 2016.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 12. 2022 13:51