KULICHOVÁ, Radka. Pojď se mnou do světa - písně Jiřího Bulise tlumočené do českého znakového jazyka. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pojď se mnou do světa - písně Jiřího Bulise tlumočené do českého znakového jazyka
Název anglicky Come To the World with Me - Songs by Jiří Bulis Translated into Czech Sign Language
Autoři KULICHOVÁ, Radka.
Vydání Brno, 2020.
Nakladatel Divadelní fakulta JAMU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Umělecké realizace
Obor 60403 Performing arts studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Odkaz na scénické pásmo na webových stránkách Divadla na Orlí
Organizační jednotka Divadelní fakulta
Klíčová slova anglicky Jiří Bulis; the Deaf; artistic interpreting; theatre
Změnil Změnila: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Změněno: 16. 4. 2021 00:06.
Anotace
Scénické pásmo tlumočených písní Jiřího Bulise vzniklo v rámci specifického výzkumu s názvem Multimediální publikace Umělecké tlumočení do českého znakového jazyka a je založeno na spolupráci ateliéru muzikálového herectví (doc. MgA. Michala Zetela PhD.), ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících a skupiny Hands Dance. V projektu jsou využívány a ověřovány možnosti uměleckého tlumočení, které na rozdíl od běžného tlumočení využívá celé tělo. Jeho cílem je zprostředkovat neslyšícím estetický vjem, ať už z hudby, z divadla, či jiné disciplíny, což by bez uměleckého tlumočení a kvůli sluchovému handicapu nebylo možné. Premiéra proběhla 25. 2. 2020 v Divadle na Orlí, scéně JAMU.
Anotace anglicky
The scenic programme of interpreted songs by Jiří Bulis was created as part of a specific research project entitled Multimedia Publication Artistic Interpreting into Czech Sign Language. It arose from cooperation among Musical Acting Department (headed by doc. MgA. Michal Zetel PhD.), The Deaf Educational Drama Department and the Hands Dance group. The project uses and verifies the possibilities of artistic interpreting, which, unlike conventional interpreting, uses the whole body. It aims to convey to the deaf an aesthetic perception, whether from music, theatre or other disciplines, which would not be possible without artistic interpretation and due to hearing impairment. The first night took place on 25 February 2020 at the Orlí Theatre, the stage of JAMU.
VytisknoutZobrazeno: 28. 11. 2021 22:25