KULICHOVÁ, Radka a Daniela CINCIBUS VACKOVÁ. Skupina Hands Dance. In Kružíková Lenka. Hudební didaktika pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. s. 142-159. Odborné publikace. ISBN 978-80-244-5670-6. doi:10.5507/pdf.20.24456706.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Skupina Hands Dance
Název anglicky Hands Dance Group
Autoři KULICHOVÁ, Radka (203 Česká republika, domácí) a Daniela CINCIBUS VACKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Olomouc, Hudební didaktika pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání, od s. 142-159, 18 s. Odborné publikace, 2020.
Nakladatel Univerzita Palackého v Olomouci
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50302 Education, special
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Odkaz na elektronickou verzi knihy v PDF
Organizační jednotka Divadelní fakulta
ISBN 978-80-244-5670-6
Doi http://dx.doi.org/10.5507/pdf.20.24456706
Klíčová slova česky Český znakový jazyk; umělecké tlumočení; překlad; Neslyšící; hudební vystoupení; písně; divadelní inscenace
Klíčová slova anglicky Czech Sign Language; artistic interpreting; translation; the Deaf; musical performance; songs; theatrical production
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Změněno: 18. 4. 2021 14:10.
Anotace
Kapitola v odborné publikaci zabývající se teoretickým ukotvením hudebně-podpůrných zkušeností v inkluzivním vzdělávání, včetně domácích a zahraničních výzkumů, a inspiračními metodami práce s jednotlivými cílovými skupinami žáků s postižením. Publikace obsahuje podpůrný didaktický materiál, jak v hudební oblasti pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské, základní, základní umělecké škole a konzervatoři. Kapitola se zabývá činností skupiny Hands Dance, která se věnuje uměleckému tlumočení do českého znakového jazyka. Popisuje motivaci pro vznik skupiny, seznamuje čtenáře se zakládajícími členy a významnými aktivitami skupiny, stejně jako s metodologií celého kreativního procesu, na kterém skupina Hands Dance soustavně pracuje. V textu je stručně charakterizováno umělecké tlumočení a nastíněna problematika tlumočení instrumentálních skladeb, či komplikovanost překladu textů písní do českého znakového jazyka.
Anotace anglicky
Chapter in a publication dealing with theoretical definition of music-supporting experience in inclusive education, including home and foreign research, and inspirational methods of working with individual target groups of students with disabilities. The publication contains supporting didactic material on how to work with pupils with special educational needs in kindergartens, primary schools, primary art schools and conservatories. The chapter considers the works of the Hands Dance group dedicated to artistic interpreting into Czech Sign Language. It describes the motivation for starting this group and familiarizes the reader with its founding members and some of the group's remarkable activities. The reader will also get to know more about the methodology of the entire creative process which the Hands Dance group constantly strives to construct. The text briefly characterizes the topic of artistic interpreting and outlines the issue of interpreting instrumental compositions, as well as the complexity of translating a song's lyrics into Czech Sign Language.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Kulichova_Cincibus_-_kapitola-Hudebni-didaktika_ujrbvngn.pdf   Verze souboru Průchová, H. 18. 4. 2021

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Daniela Cincibus Vacková, učo 19884
  • osoba doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216
  • osoba BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS., učo 5540
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 24. 9. 2021 04:39