HF Hhdh Historical Performance
Name in Czech: Historical Performance
master's full-time specialized
Included in the programme: HF Hint:N Historical performance (European Master of Early Music - EMEM)

Introductory information / Instructions

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121875
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné / Mandatory

1 ročník / 1st Year

Zimní semestr / Winter semester
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HDH003zInstrumental or Vocal Tuition I B. Willikz 2/0/1514 1P
HF:HDH005zPerformance Seminar B. Williz 0/2/01 1P
HF:HDH007zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/02 1P
HF:HDH009zHistory and Repertoire I B. Williz 1/0/12 1-
HF:HDH011zSelf-Managment I L. Pešl Šilerováz 0/1/22 1-
HF:HDH013zBasso Continuo I B. Williz 1/0/102 1-
HF:HDH015zChamber Music I B. Williz 0/2/43 1-
26 credits
Letní semestr / Summer semester
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HDH001lMaster's Diploma Seminar M. Holáz 0/1/01 2Z
HF:HDH003lInstrumental or Vocal Tuition I B. Willikz 2/0/1514 2P
HF:HDH005lPerformance Seminar B. Williz 0/2/01 2P
HF:HDH007lInterpretation of Early Music I B. Willikz 2/0/23 2P
HF:HDH009lHistory and Repertoire I B. Willikz 1/0/22 2-
HF:HDH013lBasso Continuo I B. Willikz 1/0/102 2-
HF:HDH015lChamber Music I B. Willikz 0/2/44 2-
27 credits

2 ročník / 2nd Year

Zimní semestr / Winter semester
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HDH001zMaster's Diploma seminar M. Holáz 0/1/01 3Z
HF:HDH002zDiploma Thesis B. Williz 0/2/2010 3Z
HF:HDH004zInstrumental or Vocal Tuition II B. Williz 2/0/1514 3P
HF:HDH006zPerformance Seminar B. Williz 0/2/01 3P
HF:HDH008zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 3Z
HF:HDH010zHistory and Repertoire II B. Williz 1/0/12 3-
HF:HDH012zSelf-Managment II L. Pešl Šilerováz 0/1/22 3-
HF:HDH014zBasso Continuo II B. Williz 1/0/102 3-
HF:HDH016zChamber Music II B. Williz 0/2/43 3-
37 credits
Letní semestr / Summer semester
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HDH002lDiploma Thesis B. Williz 0/2/2010 4Z
HF:HDH004lInstrumental or Vocal Tuition II B. Williz 2/0/1514 4P
HF:HDH006lPerformance Seminar B. Williz 0/2/01 4P
HF:HDH008lInterpretation of Early Music II B. Willikz 2/0/23 4Z
HF:HDH010lHistory and Repertoire II B. Willikz 1/0/12 4-
HF:HDH014lBasso Continuo II B. Willikz 1/0/102 4-
HF:HDH016lChamber Music II B. Willikz 0/2/44 4-
36 credits

Povinně volitelné / Mandatory optional

Volitelné / Optional

Zimní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HDH017zHistorical Tuning B. Williz 0/1/11 --
HF:HDH018zCounterpoint B. Williz 0/1/11 --
HF:HDH019zHistorical Improvisation B. Williz 0/1/11 --
HF:HDH020zRepertoire Study with Harpsichord B. Williz 0/1/11 --
4 credits

Letní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HDH011lSelf-Managment I B. Williz 0/1/02 --
HF:HDH017lHistorical Tuning B. Williz 0/1/11 --
HF:HDH018lCounterpoint B. Williz 0/1/11 --
HF:HDH019lHistorical Improvisation B. Williz 0/1/11 --
HF:HDH020lRepertoire Study with Harpsichord B. Williz 0/1/11 --
6 credits