HF KYTARA Guitar
Name in Czech: Hra na kytaru
master's full-time specialized
Included in the programme: HF Hstru:N String Instruments

Introductory information / Instructions

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121875
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H40079zHistory of the Instrument and its Repertory I V. Bláhaz 1/0/11 1-
HF:H60068zAesthetics I M. Holáz 2/2/02 1Z
HF:H60069zPhilosophy of Arts I P. Lykoz 1/1/22 1Z
HF:H601024zInstrument Playing I V. Bláhakz 0/2/2815 1-
HF:H601654NzPerforming Seminar I M. Vacekz 1/11 1Z
HF:H601853NzChamber Play I M. Jelínekz 0/2/43 1Z
24 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H40079lHistory of the Instrument and its Repertory I V. Bláhazk 1/0/32 2-
HF:H60068lAesthetics I M. Holázk 2/2/02 2Z
HF:H60069lPhilosophy of Arts I P. Lykozk 1/1/43 2Z
HF:H601024lInstrument Playing I V. Bláhakz 0/2/2815 2-
HF:H601654NlPerforming Seminar I M. Vacekz 1/11 2Z
HF:H601853NlChamber Play I M. Jelínekzk 0/2/64 2Z
HF:H70028Diplomní seminář J. Bártováz 1/0/12 2Z
29 credits

2 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H50092zHistory of the Instrument and its Repertory II V. Bláhaz 1/0/11 3-
HF:H60071zPhilosophy of Arts II -z 0/22 3Z
HF:H601072AzInstrument Playing II - graduation project M. Jelínekz 0/2/2815 3Z
HF:H601072zInstrument Playing II V. Bláhaz 0/2/85 3-
HF:H60221zMasters Dissertation P. Lykoz 0/1/010 3Z
HF:H70125Formulation of an academic text -z 0/0/01 3Z
34 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H50092lHistory of the Instrument and its Repertory II V. Bláhaz 1/0/11 4-
HF:H60071lPhilosophy of Arts II -z 0/23 4Z
HF:H601072AlInstrument Playing II - graduation project M. Jelínekz 0/2/2815 4Z
HF:H601072lInstrument Playing II V. Bláhaz 0/2/85 4-
HF:H60221lMasters Dissertation P. Lykoz 0/0/010 4Z
34 credits

Povinně volitelné

Volitelné

Zimní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H601684NzPerforming Seminar II -z 2/0/01 3-
HF:H60191zChamber Play II -z 0/23 --
HF:H603403NzRepertoire Study with Piano I -z 2/0/01 --
HF:H75012zBaroque/classical chamber music -kz 0/6/02 --
HF:H80059zInterpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy -z 0/01 --
8 credits

Letní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H601684NlPerforming Seminar II -z 2/01 4-
HF:H60191lChamber Play II -z 0/2/03 --
HF:H603403NlRepertoire Study with Piano I -z 2/0/01 --
HF:H75012lBaroque/Neo-classical chamber music -kz 0/6/02 --
HF:H80059lInterpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy -z 0/01 --
8 credits