H601072z Hra na nástroj II

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/2/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (cvičící)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H601024l- Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je připravit absolventa s vysokým stupněm dovedností v interpretační oblasti – vysoce profilované dovednosti ve hře na nástroj s důrazem na sólovou literaturu a komorní hru. Student je schopen interpretovat náročné skladby repertoáru daného oboru včetně aplikace moderních interpretačních principů. Dokáže být flexibilním členem komorních tělesech, ovládá praktické dovednosti v oblasti vedení komorních ansámblů. Repertoár je zaměřen na přípravu absolventského projektu a též k přípravě pro výběrová řízení na všechny typy hudebních škol.
Výstupy z učení
Student je schopen zahrát samostatný recitál s všestranně náročným programem, kde projeví integraci výrazových prostředků k přesvědčivému předvedení svého interpretačního umění a k provedení koncertu tak, aby jeho tvůrčí interpretace působila jako samostatné komplexně zpracované umělecké dílo.
Osnova
 • Ná konkrétních, náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Student nastudováním a provedením náročného programu koncertu tvůrčím způsobem předvádí nabyté znalosti a zkušenosti a aplikuje technické, stylové a interpretační poznatky na hudbu různých stylových období. Je veden k tomu, aby vědomě poznal, aplikoval a během závěrečné státní zkoušky obhájil principy vlastní interpretace. Výuka dává k dispozici veškeré potřebné teoretické a praktické materiály a techniky tak, aby absolvent měl komplexní přehled o interpretačních, repertoárových a teoretických možnostech svého oboru.
 • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a mohou v ní být zařazeny například tyto skladby:
 • Bach J. S.: Jedna ze Suit nebo Sonát
 • Britten B.: Nocturnal
 • Brouwer L.: Jedna z jeho tří sonát
 • Castelnuovo M. - Tedesco: Koncerty D-dur a C-dur, Sonáta Ommagio a Boccherini
 • Duarte J. W.: Variace op. 25
 • Ginastera A.: Sonáta
 • Ponce M. M.: Jedna ze 4 sonát
 • Rodrigo J.: Concierto de Aranjuez, Concierto para un gentilhombre
 • Tansman A.: Variace na Skrjabinovo téma
 • Tučapský A.: Sonáta
 • Villa – Lobos H.: Concierto para Guitarra y orchestra
 • Walton W.: 5 Bagatel
Literatura
  doporučená literatura
 • Tennant, S.: Pumping Nylon, USA 1995
 • Bláha V.: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje. JAMU 2012
 • Kohler, J.: Umění kytarové hry. Panton 1984
 • Pujol, E.o: Escuela razonada de la Guitarra. Ricordi 1997
Výukové metody
Individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
Zápočet, SZZ
Navazující předměty
Informace učitele
Absolventský recitál v minimální délce 70 minut. Program je složen ze skladeb různých stylových období a jednoho kytarového koncertu 20. nebo 21. století (Rodrigo, Tedesco, Brouwer, Goss a další). Hra zpaměti je podmínkou, pouze soudobé skladby, sonáty většího rozsahu či koncert je možné hrát z not.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2022/H601072z