H601072z Instrument Playing II

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/8. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (seminar tutor)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H601024l- Hra na nástroj I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Guitar (programme HF, Hstru:N)
 • Guitar (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Cílem je připravit absolventa s vysokým stupněm dovedností v interpretační oblasti – vysoce profilované dovednosti ve hře na nástroj s důrazem na sólovou literaturu a komorní hru. Student je schopen interpretovat náročné skladby repertoáru daného oboru včetně aplikace moderních interpretačních principů. Dokáže být flexibilním členem komorních tělesech, ovládá praktické dovednosti v oblasti vedení komorních ansámblů. Repertoár je zaměřen na přípravu absolventského projektu a též k přípravě pro výběrová řízení na všechny typy hudebních škol.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen zahrát samostatný recitál s všestranně náročným programem, kde projeví integraci výrazových prostředků k přesvědčivému předvedení svého interpretačního umění a k provedení koncertu tak, aby jeho tvůrčí interpretace působila jako samostatné komplexně zpracované umělecké dílo.
Syllabus (in Czech)
 • Ná konkrétních, náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Student nastudováním a provedením náročného programu koncertu tvůrčím způsobem předvádí nabyté znalosti a zkušenosti a aplikuje technické, stylové a interpretační poznatky na hudbu různých stylových období. Je veden k tomu, aby vědomě poznal, aplikoval a během závěrečné státní zkoušky obhájil principy vlastní interpretace. Výuka dává k dispozici veškeré potřebné teoretické a praktické materiály a techniky tak, aby absolvent měl komplexní přehled o interpretačních, repertoárových a teoretických možnostech svého oboru.
 • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a mohou v ní být zařazeny například tyto skladby:
 • Bach J. S.: Jedna ze Suit nebo Sonát
 • Britten B.: Nocturnal
 • Brouwer L.: Jedna z jeho tří sonát
 • Castelnuovo M. - Tedesco: Koncerty D-dur a C-dur, Sonáta Ommagio a Boccherini
 • Duarte J. W.: Variace op. 25
 • Ginastera A.: Sonáta
 • Ponce M. M.: Jedna ze 4 sonát
 • Rodrigo J.: Concierto de Aranjuez, Concierto para un gentilhombre
 • Tansman A.: Variace na Skrjabinovo téma
 • Tučapský A.: Sonáta
 • Villa – Lobos H.: Concierto para Guitarra y orchestra
 • Walton W.: 5 Bagatel
Literature
  recommended literature
 • Tennant, S.: Pumping Nylon, USA 1995
 • Bláha V.: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje. JAMU 2012
 • Kohler, J.: Umění kytarové hry. Panton 1984
 • Pujol, E.o: Escuela razonada de la Guitarra. Ricordi 1997
Teaching methods (in Czech)
Individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/H601072z