H70825 Manažerská ekonomie

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
0/0. 2 kr. 2 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Vladimír Hřebíček (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 16:00–17:35 006
Předpoklady
Absolvovaný předmět Ekonomie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty se základy efektivního fungování organizací - počínaje efektivitou samotného manažera, přes stanovování cílů a účelu fungování základních organizačních úseků organizací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu: - schopen rozlišovat mezi základními typy organizací a bude znát jejich charakteristiky, - znát principy osobní efektivnosti manažera, - znát funkce základních úseků organizací, jako jsou marketing, výroba, logistika, personální management, finanční management, management kvality, management rizik, ad., - bude schopen vytvořit jednoduchý podnikatelský plán, - znát 10 manažerských nástrojů.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu, základní pojmy,
 • 2. Osobní efektivita manažera
 • 3. Podnikatelský plán
 • 4. Vytváření systému v organizaci
 • 5. Trhy zboží a služeb, úvod do marketingu
 • 6. Základy personálního managementu
 • 7. Výroba a logistika
 • 8. Prodej
 • 9. Finance
 • 10. Informační systém v organizaci
 • 11. Management kvality a krizový management
 • 12. Moderní trendy v managementu – Lean 6 Sigma, TOC, udržitelný rozvoj…
Metody hodnocení
zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023, zima 2024.