H70825 Manažerská ekonomie

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/0/0. 2 kr. 2 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zuzana Ježková (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 11:50–13:25 006, kromě Po 19. 12., kromě Út 20. 12., kromě St 21. 12., kromě Čt 22. 12., kromě Pá 23. 12.
Předpoklady
Absolvovaný předmět Ekonomie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty se základy efektivního fungování organizací - počínaje efektivitou samotného manažera, přes stanovování cílů až po tvorbu podnikatelského plánu
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- znát principy osobní efektivnosti manažera,
- bude schopen vytvořit business model canvas,
- bude schopen vytvořit jednoduchý podnikatelský plán,
- bude schopen určit dobu návratnosti projektu, bod obratu a vnitřní návratnost,
- bude rozumět řízení kvality,
- bude znát základy design thinking,
- znát metodu balanced score card.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu, základní pojmy,
 • 2. Osobní efektivita manažera
 • 3. Podnikatelský plán 1
 • 4. Podnikatelský plán 2
 • 5. Podnikatelský plán 3
 • 6. Time management
 • 7. Finační plán
 • 8. Finanční plán 2
 • 9. Řízení kvality
 • 10. Podnikatelský plán 4
 • 11. Management kvality
 • 12. Moderní trendy v managementu – Lean 6 Sigma, TOC, udržitelný rozvoj, balanced score card
Metody hodnocení
zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023, zima 2024.